اينترنت در روستاها

آرزويي دست يافتني!

به اعتقاد كارشناسان، وزارت ارتباطات دولت يازدهم از دستگاه هاي پركار دولت بود كه نتيجه اقداماتش هم در عدد و رقم و هم در زندگي روزمره شهروندان مشهود است. يكي از حوزه هاي فعاليت اين وزارتخانه در مناطق روستايي بود كه باعث تحولاتي در آنجا شده است.


 

از ابتداي انقلاب و تشكيل جمهوري اسلامي توجه به روستاييان به خاطر ارزش هاي عدالت محوري مورد توجه انقلابيون و يا ارزشمندتر شدن سبك زندگي توليدمحور و سنتي روستايي، افزايش يافت، به گونه اي كه مي توان گفت در ارائه خدمات به اين قشر خصوصا در سيستم هاي برق كشي و جاده سازي به اين مناطق انقلاب ديگري اتفاق افتاد و تا حدودي سطح زندگي عادلانه تري را براي اين قشر از جامعه فراهم آورد و اكنون و با رشد فضاي مجازي مبتني بر وب و رشد خدمات الكترونيكي، دسترسي و مصرف اينترنت از حالت يك خدمت لوكس و يا مخصوص به يك قشر خاص خارج شده و به نيازي روزانه خصوصا براي جوانان و از جمله ساكنان روستاها تبديل شده است.
مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري به تازگي با انتشار گزارشي به عملكرد دولت يازدهم در حوزه هاي مختلف پرداخته كه بر اين اساس در حوزه مسائل مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات در مجموع رشد خدمات ارتباطاتي و اينترنتي براي 3000 روستاي ديگر فراهم شده است.

به اعتقاد كارشناسان، وزارت ارتباطات دولت يازدهم از دستگاه هاي پركار دولت بود كه نتيجه اقداماتش هم در عدد و رقم و هم در زندگي روزمره شهروندان مشهود است. يكي از حوزه هاي فعاليت اين وزارتخانه در مناطق روستايي بود كه باعث تحولاتي در آنجا شده است.
در بخشي از گزارش عملكردي وزارت ارتباطات دولت يازدهم كه توسط مركز بررسي هاي رياست جمهور تهيه شده اعلام شده كه عدالت در دسترسي به زيرساخت ارتباطاتي و اطلاعاتي ميان شهروندان از طريق ابزارهاي مختلفي مانند ارزان سازي قيمت خدمات و اطلاعات و همچنين كاهش شكاف ديجيتالي فراهم شده است.
همچنين با تصويب ماده اي قانوني توسط مجلس به منظور تقويت اعتبارات بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور، بايد درآمدهاي دولت از بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات براي توسعه همين بخش مصرف شود. در همين راستا دولت يازدهم با ماموريت دهي به يك اپراتور به منظور توسعه دسترسي روستايي به اطلاعات، دسترسي به شبكه ارتباطاتي را از 52 هزار روستا به 55 هزار روستا ارتقا داده است.
ابوالفضل رضوي - معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور - آذر ماه سال گذشته، با اشاره به تحقق برنامه هاي وزارت ارتباطات براي توسعه روستاهاي كشور و ايجاد زيرساخت ها و ظرفيت هاي ارتباطي روستاها، گفته بود: برابر اعلام وزارت ارتباطات تا پايان سال، تعداد روستاهاي داراي اينترنت به 25 هزار روستا مي رسد و تمامي روستاهاي بالاي 20 خانوار كشور به اينترنت پرسرعت مجهز مي شوند.
وي همچنين گفته بود: تلاش بسياري براي ارائه اينترنت پرسرعت در روستاها انجام شده است. در خدمت رساني به اقصي نقاط كشور تفاوتي بين شهر و روستا وجود ندارد لذا بايد زمينه ارائه امكانات موجود در روستاها فراهم شود.
بر اين اساس ارائه خدمات آموزشي و الكترونيكي در روستاها الزامي است. اميدواريم تا سه سال آينده تمام روستاهاي كشور، حتي روستاهاي تك خانوار بتوانند از اينترنت بهره مند شوند.
در همان دوره، محمود واعظي - وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطلاعات - از در نظر گرفتن بودجه اي معادل 350 ميليارد تومان براي ارتباط رساني به روستاهاي كشور در سال 1396 خبر داد. او همچنين اظهار كرد: اكنون شرايط به گونه اي است كه تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار به تلفن دسترسي دارند و تلاش بر آن است كه در يك سال آينده دسترسي به اينترنت نيز در اين روستاها صورت بگيرد.
وي با بيان اينكه تا كنون حدود 24 تا 25 هزار روستا در سراسر كشور به شبكه اينترنت متصل شده اند، گفت: اكنون تلاش داريم تا پايان دولت تمام روستاهاي بالاي 15 خانوار را به اينترنت متصل كنيم. هنر دولت بايد آن باشد كه جلوي مهاجرت از روستا به شهر را بگيرد. قطعا اين كار در هيچ جاي دنيا با زور انجام نشده است. سياست هاي تشويقي ارائه اينترنت در روستاها نيز باعث بهبود كسب و كار و رونق گردشگري در اين مناطق شده و اقتصاد روستاها را ساماندهي مي كند.
قطعا بردن ارتباطات اينترنتي به روستاها موجب رونق كسب و كار در روستاها خواهد شد؛ دسترسي به اينترنت در روستاهاي مختلف كشور مي تواند دسترسي به خدمات مختلفي را براي مردم فراهم كند. زماني با بردن اينترنت به روستاها مخالفت هاي متعددي وجود داشت و اين گونه تعبير مي شد كه با اين اقدام روستاها دچار فساد خواهند شد. در حالي كه اين تعبير نادرست بود و امروز تلاشها براي ارائه خدمات در روستاهاست و ارائه اينترنت در روستاها بخشي از شبكه ملي اطلاعات محسوب شده چراكه شبكه ملي اطلاعات بدون دسترسي روستاييان كامل نخواهد بود.
محمود واعظي اواخر سال گذشته نيز از بهره مندي و اتصال بيش از 23 هزار روستاي كشور به اينترنت پرسرعت خبر داده و با تاكيد بر توزيع متوازن امكانات، خدمات و زيرساخت هاي ارتباطي تصريح كرده بود: دولت معتقد است كه همه امكانات و تجهيزات زيرساختي نبايد محدود به تهران و مراكز استان ها شود و از قضا نقاطي كه از مراكز دورتر هستند نيازمند امكانات بيشتري هستند.
وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين درباره دلايل علاقه مندي دولت براي دسترسي روستاييان به اينترنت پرسرعت و آخرين آمار اين اتصال نيز گفته بود: يكي از اهداف عمده ما اين بود كه به واسطه اينترنت خدمات را نيز به روستاها ببريم، چراكه در اين قالب مي توان خدمات متعددي از سلامت و آموزش گرفته تا غيره را به روستاييان ارائه كرد. در ابتداي دولت يازدهم هيچ روستايي به اينترنت پرسرعت دسترسي نداشت اما اكنون 27 هزار روستا به اينترنت پرسرعت مجهز شده اند و در تلاشيم استفاده بهينه اي از بودجه اي كه مجلس در اين خصوص به ما مي دهد انجام دهيم.
در هر حال، براساس فاكتورها و عواملي كه از آنها به عنوان ارزش هاي اجتماعي ياد مي شود، چشم انداز اجراي دولت الكترونيكي كه نيازمند دسترسي به اينترنت است، در توسعه ارزش هاي اجتماعي مي تواند به افزايش شفافيت و كاهش فساد اداري، بهبود رابطه شهروندان - اعم از اهالي شهر- و دولت، بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعي قوي، كاهش نابرابري در آموزش و اشتغال، بهبود مهارت ها و توانمندسازي روستاييان، بهبود ارائه خدمات و كاهش شكاف ديجيتالي، افزايش بهره وري و اثربخشي در ارائه خدمات، افزايش تعاملات داخلي و بيروني دولت با شهروندان و مشاركت شهروندان با فرصت هاي برابر بيانجامد./ايسنا

 

 

 

 

 
کد خبر : 83575
تاریخ : چهار شنبه، ١٥ شهریور ١٣٩٦ ١٣:٥٠