مديرعامل توزيع برق تهران بزرگ تاكيد كرد

افزايش ارائه خدمات غيرحضوري در برق تهران

در بازديد دوره اي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ از منطقه برق افسريه ،اقدامات شاخص و برنامه هاي آتي اين منطقه مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، در اين بازديد كه از منطقه برق افسريه برگزار شد؛ ضمن ارائه برنامه هاي شاخص و فعاليت هاي در دست اجراي اين منطقه در كليه بخش هاي فني و مهندسي، مباحثي چون نظارت جدي بر قرارداد ها و تعهدات پيمانكاران، توجه جدي به وضعيت نيروي انساني براي حفظ و ارتقاي انگيزه نيروهاي رسمي و پيمانكاري، انجام به موقع فعاليت هاي پيشگيرانه در حوزه بهره برداري وهمچنين بودجه محور كردن تمام فعاليت ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در اين بازديد مهندس حسين صبوري، مديرعامل شركت ضمن اشاره به كاهش خاموشي هاي پراكنده در نيمه اول امسال با توجه افزايش پيك بار گفت: اين روند صعودي بايد با توجه به بهبود نقاط ضعف و شناسايي فرصت ها و استفاده حداكثري از امكانات موجود در سالهاي آينده نيز ادامه يابد و اين امر جز با تلاش و همكاري همه جانبه تمام اركان اين شركت ميسر نخواهد شد.

وي افزود: حركت در چهارچوب برنامه هاي مصوب ساليانه در مناطق، استفاده كامل از تمام پتانسيل و ظرفيت هاي پيمانكاري ،شفاف سازي ارتباطات و رعايت همه جانبه قوانين و مقررات اداري با رويكرد انجام كار و اهميت به مشتري مداري بايد در اولويت برنامه هاي هدفمند مناطق قرار گيرد.

مهندس صبوري ارتقاء و افزايش ميزان خدمات غيرحضوري در شركت و استفاده بهينه و كامل از ظرفيت هاي برون سپاري را بسيار مهم خواند و گفت: اولويت بندي برنامه هاي شركت بر اساس كاهش هزينه هاي تلف شده به ويژه جلوگيري از بوروكراسي هاي رايج اد اري باعث افزايش رضايتمندي خدمت رساني به مردم مي شود.

در اين نشست همچنين مهندس حيدري، مدير منطقه برق افسريه با اشاره به تلاش منطقه در جهت بهبود شاخص هاي بهره برداري و خدمت رساني به مردم اظهار داشت: برنامه تعويض شبكه سيمي با كابل خود نگهدار در حدود 107 كيلومتر، انجام 1600 مورد پروژه استاندارد سازي لوازم اندازه گيري، عملكرد فروش 107درصدي انشعاب، بهبود شاخص تعداد دفعات خاموشي مشترك ناشي از شبكه فشار ضعيف به ميزان 50 درصد، بهبود مانور شبكه فشار متوسط و نصب 33 عدد سكسيونر تك پل و احداث دو فيدر جديد از پست 63 قصرفيروزه از مهمترين اقدامات انجام شده اين منطقه در سال 96 بوده است.

يادآور مي شود منطقه برق افسريه واقع در معاونت هماهنگي و نظارت جنوبشرق با وسعتي بالغ بر 62 كيلومتر مربع به بيش از 230 هزار مشترك مناطق 14و15 شهرداري تهران خدمت رساني مي كند.

کد خبر : 83574
تاریخ : چهار شنبه، ١٥ شهریور ١٣٩٦ ١٣:١٣