ضرورت تحول سريع و شتابان در زيرساختهاي اطلاعاتي بهره برداري توزيع

در شركتهاي توزيع برق بدليل حجم بالاي اجزاء و بانكهاي اطلاعاتي در حوزه هاي مختلف، و نيازمندي ها و كاربردهايي كه واحدهاي مختلف براي پردازش اطلاعات دارند جزيره هاي اطلاعاتي زيادي ايجاد شده است. اطلاعات موجود در اين جزيره ها همپوشاني زيادي با يكديگر دارند زيرا همگي مدلي از اجزاء شبكه توزيع برق هستند كه از منظرهاي مختلف ايجاد شده اند

دستاورد قابل توجه صنعت توزيع با محوريت معاونت هماهنگي توزيع در اتصال سامانه هاي فوريت برق و تعميرات و نگهداري با بانك اطلاعات مكانيGIS

ضرورت تحول سريع و شتابان در زيرساختهاي اطلاعاتي بهره برداري توزيع

مسعود صادقي خمامي:سرپرست دفتر نظارت بر توزيع-معاونت هماهنگي توزيع توانير

مقدمه:

در حالت كلي يكي از وظايف اصلي در سامانه هاي نرم افزاري از جمله سامانه هاي مرتبط با بهره برداري، مديريت منابع اطلاعاتي است و انتظار مي رود اطلاعات انباشت شده در اين سامانه ها ، به هنگام نياز با سرعت و دقت بالا پردازش شده و نتايج به صورت قابل استفاده در اختيار كاربران حوزه بهره برداري قرار گيرد. حتي در شرايطي كه كيفيت و صحت و حتي كميت داده مذكور داراي عدم قطعيت است باز هم ساز و كارهاي مناسب محاسباتي، امكان بهره گيري و استفاده بهينه از اين دست داده ها را فراهم مي نمايد.

در شركتهاي توزيع برق بدليل حجم بالاي اجزاء و بانكهاي اطلاعاتي در حوزه هاي مختلف، و نيازمندي ها و كاربردهايي كه واحدهاي مختلف براي پردازش اطلاعات دارند جزيره هاي اطلاعاتي زيادي ايجاد شده است. اطلاعات موجود در اين جزيره ها همپوشاني زيادي با يكديگر دارند زيرا همگي مدلي از اجزاء شبكه توزيع برق هستند كه از منظرهاي مختلف ايجاد شده اند. همين تفاوت در مدل داده كه براي استفاده مشخصي ايجاد شده از نقطه نظر سيستمي مسائل و چالشهاي زيادي را بدنبال دارد. هرچند از نقطه نظر فرايندي ممكن است بدون اشكال هم باشد. اين تناقض به علت نياز هر فرايند به بخشي از اطلاعات است. مثلا واحد مشتركان نياز دارد درهر سيكل قرائت كنتور اطلاعات دقيقي از آدرس مشتركان و ميزان مصرف آنها داشته باشد، واحد اتفاقات برق تلاش مي كند شماره تلفن، آدرس و موقعيت الكتريكي مشترك در شبكه را براي رفع خاموشي مشتركان در دسترس داشته باشد و واحد طراحي تمايل به بررسي ظرفيت يك مسير تعذيه، براي ارائه طرح در يك نقطه دارد.

در واقع پارامترهايي از قبيل دقت مورد نياز، ميزان به روز بودن مورد نياز، پوشش همه اطلاعات مورد نياز در هر فرايند و دردسترس بودن اطلاعات در زمان نياز، باعث شكل گيري اين جزيره ها شده است كه لازم است جهت مديريت داده و به روز نگه داشتن آنها اقدام كرد. اين كاري سخت و پرهزينه است كه كم و بيش به صورت روزمره در همه شركتهاي توزيع جاري است. حركت به سوي يكپارچگي منابع اطلاعاتي هم راه حل استفاده بهينه از منابع مي باشد كه تمركز اصلي فعاليتهاي آتي در حوزه فرايند هاي بهره برداري در اين بخش متمركز مي باشد.

يكپارچگي منابع اطلاعاتي در شركتهاي توزيع برق:

در شرايط غير هماهنگ با وجود ده ها و شايد صدها سيستم و زير سيستم نرم افزاري كه در شركتهاي توزيع برق با منابع اطلاعاتي سروكار دارند وجود يك پايگاه داده متمركز كه همه نيازهاي اطلاعاتي اين نرم افزارها را پوشش دهد غير ممكن است . بنابراين براي ايجاد ساز و كار در يكپارچگي منابع اطلاعاتي و داده اي در شركت هاي توزيع برق لازم است فعاليتهاي زير انجام شود:

1- شناسايي سيستم هاي نرم افزاري اصلي

2- شناسايي منابع اطلاعاتي

3- جداسازي مفاهيم در منابع اطلاعاتي

4- ايجاد مدل داده با قابليت پشتيباني از فرايندهاي درون سيستمي

5- استخراج توابع كاربردي بين سيستمي

6- ساز و كار تبادل داده بين سيستمهاي نرم افزاري

سيستمهاي نرم افزاري اصلي كه در قدم اول بايد در فرايند يكپارچكي منابع اطلاعاتي شركت كنند، ممكن است باتوجه به شرايط درون سازماني شركتهاي توزيع كمي متفاوت باشد. در جدول زير برخي از اين سيستمهاي نرم افزاري كه عمدتا به صورت روزمره در شركتهاي توزيع برق جاري است انتخاب شده است:

رديف

عنوان

نام به اختصار

1

سامانه GIS در شبكه توزيع برق

GIS

2

مديريت خاموشي ها

OMS

3

بازديد، سرويس و تعميرات پيشگيرانه

PM

4

مديريت خودرو ها و اكيپهاي عملياتي

AVL

5

سامانه مديريت مشتركان و انشعاب مشتركان

BILLING

6

كنترل پروژه هاي توسعه و احداث و اطلاح و بهينه سازي

CP

معمولا هريك از اين سيستم ها خود به عنوان منبع اطلاعاتي ميتوانند فرايند هاي مربوط به خود را انجام دهند و در صورت نياز مكانيزم هايي نيز براي تبادل داده به اين سامانه ها در نظر گرفته شود و در نهايت داده اي كه هرسيستم با آن سر و كار دارد به نحوي قابل دسترس در همان سيستم انباشت مي شود. نكته اينجاست كه بسياري از اين داده ها بين سيستم ها مشترك است و لازم است به جاي انباشت مجدد به اشتراك گذاشته شود تا مديريت پذيرتر گردند. يكي از بزرگترين چالشها در اين حوزه به اشتراك گذاري داده هاي سامانه GIS با ساير نرم افزارها است. زيرا نحوه انباشت و نگهداري داده ها در GIS به صورت مبتني بر مكان است در صورتيكه ساير سيستمها ساختار رابطه اي بين اقلام اطلاعاتي را مي پذيرند. مشخص است كه نرم افزار GIS محل انباشت اطلاعات استاتيك شبكه است بنابراين اين اطلاعات بايد در سامانه GIS نگهداري و بروز گردند و قابليت به اشتراك گذاري به ساير نرم افزارها را داشته باشند. پس در اين مرحله بايد محدوده اطلاعاتي هر نرم افزار جدا سازي گردند به طوريكه همپوشاني روي اين محدوده ها وجود نداشته باشند. و ساير نرم افزارهايي كه در مفهوم "يكپارچه سازي منابع اطلاعاتي" شركت مي كنند به اين اصل وفادار باشند و در هر نقطه كه مكانيزم هاي پيچيده تري در فراخواني اطلاعات لازم بود بايد اين پيچيده گي در يك تطبيق دهنده نرم افزاري در سمت سامانه اي كه محل انباشت اطلاعات است مرتفع گردد. تجربيات جاري در شركتهاي توزيع برق نشان مي دهد كه به دليل نيازمندي ها و ساختارهاي پيچيده كه براي تبادل داده بين نرم افزارها متصور است، مناسب ترين راه، ساده سازي و جداسازي وظايف بين سيستمهاي نرم افزاري است. بر اين اساس دفتر نظارت بر توزيع – معاونت هماهنگي توزيع موفق به كسب تجارب موفقي در شركت هاي توزيع نيروي برق و حوزه ستادي توانير شده است و در اين راستا از پشتيباني فني گسترده دفتر مهندسي توزيع و بخش GIS برخوردار است كه به واسطه آن با پايبندي به اصول فوق سامانه GIS، مديريت خاموشي، AVL، مركز تماس و نرم افزار مشتركان به صورت عملياتي در مدل يكپارچكي منابع اطلاعاتي شركت كرده اند و از مزاياي آن نيز بهره مند گرديده اند لازم به ذكر است كه اين مدل بصورت كاملا موفق در چند شركت توزيع نيروي برق با موفقيت پياده سازي گرديده و در حال توسعه به ساير سيستمهاي نرم افزاري از جمله PM مي باشد بسيار لازم است از همكاران ارجمند و پرتلاش شركتهاي توزيع نيروي برق به جهت تحقق اين هدف ارزشمند كه چندي پيش رويايي و غير قابل دستيابي بنظر مي رسيد تشكر و تقدير گردد. همچنين در همين راستا مجموعه اي از دستورالعملها براي تعاملات بين نرم افزارهاي شركت توزيع در دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير درحال تدوين است. از جمله آن دستورالعمل پياده سازي توابع كاربردي بين نرم افزارهاي GIS، OMS، مديريت بار، AVL و PM و مشتركان كه بزودي ابلاغ و مستقر خواهد گرديد.

شكل 1-سازو كار برقرار ارتباط بين زير سيستم هاي مختلف

برخي از دستاوردهايي كه در نتيجه اين پياده سازي محقق گشته به قرار زير است:

· موقعيت الكتريكي و جغرافيايي كليه خاموشي ها ثبت مي گردد.

· محدوده كليه خاموشيها به صورت لحظه اي قابل رويت است.

· از منابع اكيپهاي عملياتي به صورت بهينه بهره برداري مي گردد.

· شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه بادقت بالا در دسترس است.

· سوابق و گزارشات مربوط به خاموشي ها به صورت مكاني قابل دريافت است.

· گزارشات وضعيت بار و ولتاژ ترانسها به صورت مكاني قابل دريافت است.

· با شناسايي موقعيت الكتريكي مشتركان پيام خاموشي مرتبط براي هر مشترك در مركز تماس اطلاع رساني ميگردد.

همانطور كه از شكل 1 مشخص است هر سامانه نرم افزاري داده هاي مورد درخواست سامانه هاي ديگر را بايك تطبيق دهنده نرم افزاري اختصاصي با ساختار مورد انتظار درخواست كننده در اختيار مي گذارد. اين مدل دقيقا منطيق بر استاندارد IEC61968 در بخش تجميع داده از سيستمهاي نرم افزاري نيز مي باشد و الزامات آن را رعايت مي نمايد.

به اشتراك گذاري اطلاعات استاتيك شبكه و نقشه هاي جغرافيايي و شبكه از جمله سرويسهايي است كه نقش مهمي در كاربردي شدن سيستمهاي نرم افزاري در شركتهاي توزيع برق دارند. هرچند همانطور كه قبلا ذكر شد ارتباط تجهيزات شبكه در سيستم GIS عمدتا مكاني است در صورتيكه نرم افزار هاي ديگر ارتباط از نوع رابطه اي را نياز دارند. نگاه درست به اين موضوع حائز اهميت است. در بسياري از كاربردها نحوه ارتباط عناصر و موقعيت قرارگيري آنها در شبكه مهم است و در صورتي اين موضوع در فراخواني اطلاعات از GIS رعايت شود نرم افزارهاي ديگر نمايش مناسبتري از اطلاعات در اختيار كاربر مي گذارند كه اين موضوع برعهده تطبيق دهنده نرم افزاري در سامانه GIS است. يكي از نقاط قوت در مدل هاي پياده سازي شده در شركتهاي توزيع پايلوت همين موضوع است.

از طرف ديگر يك نرم افزار در محيط وب در اختيار كاربران قرارگرفته و اين امكان را فراهم كرده است كه منابع اطلاعاتي يكپارچه به صورت سرويسهاي اطلاعاتي در دسترس بوده و در يك پنل قابل نمايش و مشاهده باشند و كاربران از گروههاي كاري مختلف به عنوان يك كاربر سيستم بر اساس سطح دسترسي خود داده ها را مشاهده و تحليل مي نمايند. استفاده فراگير از اطلاعات مزيت بزرگ ديگري را ايجاد نموده است و آن بازخورد كاربران از اطلاعاتي است كه دردسترس آنها است و باعث اصلاح منابع اطلاعاتي مي گردد و مشاركت كاربران را در به روز بودن اطلاعات را در پي دارد.

در حال حاضر دفتر نظارت بر توزيع توانير با پيگيري برنامه ريزي انجام شده در صدد تكميل دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به موضوع فوق است و در يك بازه زماني مشخص استقرار سامانه هاي توسعه يافته و پيش رفته زيرساختهاي اطلاعاتي مكان محور بهره برداري توزيع را پيگيري خواهد نمود

کد خبر : 83565
تاریخ : سه شنبه ، ١٤ شهریور ١٣٩٦ ٠٨:٥٠
تعداد بازديد : ٢٠٦٤
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور