بازديد كارشناسان كره اي از ديسپاچينگ توزيع برق البرز

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان البرز، دكتر اسكندري مديرعامل اين شركت در جريان اين بازديد گفت: استقرار سيستم اسكادا در شركت توزيع نيروي برق استان البرز طرح پايلوت شركت توانير بوده و داراي ويژگيهاي منحصر به فردي است به طوري كه همزمان به غير از اتوماسيون كليدهاي هوايي، قابليت قرائت از راه دور كنتورهاي منصوبه بر روي فيدرهاي 20 كيلوولت تغذيه كننده شركت توزيع هم پوشش داده شده.
وي در عين حال اظهار اميدواري كرد با همكاري موثر و بهره مندي از خدمات شركت كپكو درخصوص سيستم اسكادا بتوان نسبت به بهبود سرويس دهي به مشتركان اقدام كرد.
مهندس اسكندري با اشاره به اينكه در 4 سال گذشته شاخص متوسط زمان قطعي برق هر مشترك در اثر اتفاقات شبكه از 28/1 دقيقه در روز به 82/0 دقيقه در روز رسيده و اين شاخص 3/33 درصد بهبود داشته است، اظهار داشت: سيستم اسكادا در مركز كنترل به صورت پشتيبان بوده و درصورت خروج يك مركز از سرويس، مركز دوام قابليت پشتيباني شبكه را داراست و نيز جهت جلوگيري از ايجاد وقفه در روند كار جاري، نرم افزار اسكادا كاملا استاندارد بوده و قابليت پشتيباني تمام پروتكلهاي استاندارد اتوماسيون شبكه توزيع، قابليت برقراري ارتباط با ديتابيسهاي مختلف از نوع SQL و ODBC را دارد.
وي با اشاره به اينكه فاز جديد شامل برقراري ارتباط نرم افزار GIS با اسكادا در حال تكميل و پياده سازي است، گفت: مقادير كنتورهاي منصوبه بر روي فيدرهاي 20 كيلوولت منشعب از 33 پست فوق توزيع در سيستم اسكادا قابل قرائت از راه دور است.
مديرعامل توزيع برق البرز در پايان يكي از مهمترين ويژگيهاي سيستم اسكادا را تدارك نقشه يكپارچه با قابليت هاي قابل توجه شبكه 20 كيلوولت تحت پوشش با احتساب تجهيزات مانوري و قابل باز و بست مطرح كرد و گفت: جلوگيري از اعمال فرامين اشتباه توسط اپراتور، مشخص بودن محدوده برق و امكان اعمال مانور به صورت آزمايشگاهي و به صورت به هنگام پيش از اعمال فرامين اصلي، اقدامات كنترلي است كه منجر به حداقل رسيدن خطاهاي اپراتور و كاهش محدوده بي برقي و تسريع در برق رساني تجهيزات مي شود.
کد خبر : 83553
تاریخ : یکشنبه ، ١٢ شهریور ١٣٩٦ ١٦:٠٦