مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان خبر داد

سه پروژه زيربنايي با ارزشي بالغ بر 145 ميليارد ريال افتتاح مي شود

با هدف تامين برق مشتركان، افزايش قابليت اطمينان، تقويت و پايداري شبكه و تعديل بار كلانشهر رشت، سه پروژه زيربنايي در هفته دولت امسال افتتاح خواهد شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق گيلان، مهندس بلبل آبادي مديرعامل اين شركت در خصوص اين 3 پروژه زيربنايي و مهم گفت: پست سيار20/63 كيلوولت در منطقه گلسار كلانشهر رشت، پست سيار20/63 كيلوولت در منطقه سليمانداراب كلانشهر رشت و خط 63 كيلوولت دو مداره تغذيه پست توحيد گلسار در راستاي تامين برق مشتركان، افزايش قابليت اطمينان، تقويت و پايداري شبكه و تعديل بار در استان گيلان در هفته دولت امسال افتتاح خواهد شد.

مديرعامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در خصوص پروژه پست 63 كيلوولت گلسار گفت: اين پست با هدف تقويت، پايداري و تعديل بار شبكه فوق توزيع و توزيع شمال شهر رشت، در هفته دولت سال جاري افتتاح مي شود. اين پست با ظرفيت 15 مگاولت آمپر، داراي يك فيدر خط 63كيلوولت، يك فيدر ورودي و4 فيدر خروجي 20كيلوولت با سيستم كنترلي از نوع سنتي (Conventional) است.

وي در خصوص ضرورت اجراي پروژه پست 63 كيلوولت سليمانداراب گفت: پروژه پست 63 كيلوولت سليمانداراب كلانشهر رشت با هدف تقويت و پايداري و تعديل بار شبكه فوق توزيع و توزيع، ظرف دو هفته آينده افتتاح خواهد شد. اين پست با ظرفيت 15 مگاولت آمپر، داراي يك فيدر خط 63كيلوولت، يك فيدر ورودي و4 فيدر خروجي 20كيلوولت با سيستم كنترلي از نوع سنتي (Conventional) است.

مهندس بلبل آبادي در خصوص اهميت پستهاي سيار گفت: پستهاي سيار به دليل ماهيت وجودي (سيار بودن) قابليت جابجايي سريع و استقرار در محلهاي موردنياز به منظور تقويت و پايداري شبكه را دارا بوده و هزينه ساخت و زمان كمتري را شامل مي شود.

مديرعامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان با بيان ضرورت اجراي پروژه زيربنايي خط 63 كيلوولت دو مداره تغذيه پست توحيد گلسار گفت: با هدف تامين برق مشتركان و متقاضيان واقع در مناطق غرب و مركزي شهر رشت و افزايش قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع كلانشهررشت، پروژه زيربنايي خط 63 كيلوولت دو مداره تغذيه پست توحيد گلسار در هفته اول شهريور ماه سال جاري افتتاح مي شود.

وي افزود: براي سه پروژه زيربنايي و اساسي؛ پست سيار20/63 كيلوولت گلسار، پست سيار20/63 كيلوولت سليمانداراب و خط 63 كيلوولت دو مداره تغذيه پست توحيد گلسار بالغ بر 145 ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است.

کد خبر : 83276
تاریخ : یکشنبه ، ٢٢ مرداد ١٣٩٦ ٠٨:٢٢