بررسي آمارهاي 76 تا 84 در صنعت برق

نگاهي به شاخص هاي عملكردي دوران وزارت مهندس بيطرف در حوزه برق

به بهانه معرفي مهندس حبيب اله بيطرف به عنوان وزير پيشنهادي كابينه دوازدهم، به بررسي عملكرد دوران وزارت وي در بخش برق پرداختيم.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ از سوي دكتر حسن روحاني رييس جمهور، حبيب ا... بيطرف كه طي سالهاي 76 تا 84 مسووليت وزارت نيرو را عهده دار بود و از دوران وزارت وي به عنوان يكي از دوره هاي موفق وزارت نيرو ياد مي شود، به عنوان وزير پيشنهادي كابينه دوازدهم به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد.
عملكرد وي در دو دوره تصدي وزارت نيرو، گوياي واقعيتهاي ملموسي از پيشرفت در عرصه صنعت آب و برق كشور است كه با گذشت حدود دو دهه از آن، همچنان از اين موفقيتها به نيكي ياد مي شود.

تنها با نگاهي گذرا به عملكرد صنعت برق در اين سالها مي توان از روند توسعه اي اين صنعت آگاهي يافت.

بررسي ها نشان مي دهده كه طي اين مدت(84 - 76) ظرفيت توليد برق كشور از 23257 مگاوات به 41032 مگاوات (با رشد متوسط سالانه 4/7 درصد)، طول خطوط انتقال و فوق توزيع از 35481 به 53767 كيلومتر مدار (3/5 درصد) وظرفيت ترانسهاي توزيع از 40836 به 62954 مگاولت آمپر (6/5 درصد) افزايش يافته است.

همچنين طول خطوط فشار متوسط و توزيع از 181250 به 249596 كيلومتر (1/4 درصد)، تعداد مشتركان از 13ميليون و550 هزار مشترك به 19ميليون و 652 هزار مشترك (8/4 درصد)، روستاهاي برقدار شده از 38295 به 52350 روستا (4 درصد) افزايش يافت.

بررسي ها درعين حال نشانگر آن است كه بسياري از طرحهاي آب و برق كه در سالهاي بعد نيز به بهره برداري رسيد، در دوران بيطرف شروع به احداث شده و يا براي احداث آن برنامه ريزي شده بود.

نگاهي به سوابق علمي و اجرايي وزير پيشنهادي نيرو

حبيب ا... بيطرف در سال 1335 در شهر يزد متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را نيز در همين شهر و تحصيلات دانشگاهي را تا مقطع فوق ليسانس، در رشته مهندسي راه و ساختمان در دانشكده فني دانشگاه تهران به پايان رساند.
وي تا پيش از انقلاب اسلامي، از فعالان حركتهاي سياسي دانشجويان مسلمان دانشگاهها و از مؤسسان انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران به شمار ميرفت.
بيطرف پس از انقلاب فعاليت اجرايي خود را از سال 1358 با مشاركت در راهاندازي جهاد سازندگي ادامه داد. وي از سال 1365 تا سال 1368 استاندار يزد بود.
بيطرف از ابتداي سال 1369 تا پايان سال 1373 به مدت پنج سال در سمت معاونت آموزشي وزارت نيرو (به وزارت بيژن زنگنه) فعاليت داشت و همزمان به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه در مراكز آموزش عالي نيز تدريس ميكرد. وي از سال 1373 تا 1376 به عنوان مجري طرحهاي سد و نيروگاه كارون 3 و كارون 4، در وزارت نيرو مشغول به كار بود.
بيطرف سابقه مديريتي چهار ساله در سمت استانداري يزد، پنج سال در سمت معاونت وزير نيرو و هشت سال نيز وزير نيرو در دولتهاي هفتم و هشتم را در كارنامه خود دارد. در حوزه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي نيز ميتوان به تدريس و عضويت در هيات علمي دانشكده فني دانشگاه تهران، عضويت در هيات امنا دانشگاه يزد، عضويت در كميته برنامهريزي آموزشهاي علمي-كاربردي وزارت مسكن و شهرسازي و هشت سال مشاور پژوهشگاه نيرو اشاره نمود. از سوابق اجرايي بيطرف مي توان به اجراي پروژههاي بزرگ ملي مانند طرح احداث سد و نيروگاه آبي كارون 3، اجراي ضوابط و مقررات نظام فني و اجرايي كشور در حوزه مديريت پروژههاي دولتي، همچنين حضور 2 دوره در هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و عضويت كنوني در شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي و ساختمان اشاره كرد.

راه اندازي مركز تحقيقات آب جهاد سازندگي 1365-1364، استاندار يزد 1368-1365، عضوهيات علمي دانشگاه تهران از 1368 تاكنون، معاون آموزشي وزارت نيرو 1373-1369، رييس هيات مديره سازمان سازندگي و آموزش 1373-1370، مجري طرحهاي كارون 3 و 4 در سالهاي 1376-1373، عضو هيات مديره شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1376-1373، وزير نيرو 1384-1376، عضو هيات علمي پژوهشگاه نيرو 1384 تاكنون، رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران 1394 تا 1395و معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت از سال 1395 تاكنون از ديگر سوابق مهندس بيطرف به شمار مي رود.

کد خبر : 83250
تاریخ : شنبه ، ٢١ مرداد ١٣٩٦ ٠٨:٣٨