مدير عامل شركت توزيع نيروي برق تبريز

روشنايي معابر تبريز بايد مطابق استانداردهاي جهاني باشد

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق تبريز گفت: با توجه به فرار رسيدن تبريز2018، روشنايي معابر كلانشهر تبريز بايد مطابق استانداردهاي جهاني باشد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع تبريز، عادل كاظمي مديرعامل اين شركت به همراه معاون خدمات شهري شهرداري تبريز در بازديد شبانه از روشنايي معابر، با بيان اين مطلب افزود: توزيع برق تبريز و شهرداري بايد توامان در مسير اصلاح روشنايي معابر كلانشهر تبريز گام بردارند.

وي با اشاره به اينكه عملكرد دوگانه در اين زمينه موجب آشفتگي خواهد بود، گفت: با توافقات صورت گرفته با شهرداري تبريز، به سمت ساماندهي روشنايي معابر حركت خواهيم كرد.

وي با تاكيد بر استفاده از فناوري هاي جديد در احداث روشنايي معابر، تصريح كرد: با هدفگذاري صورت گرفته سعي داريم در آينده نزديك تعدادي از معابر شهر را به لحاظ روشنايي معابر استاندارد سازي كنيم تا به عنوان نمونه در معرض ديد و قضاوت مردم عزيز و نيز مسئولان محترم شهر قرار گيرد.

وي ادامه داد: اميدواريم پس از جلب حمايت مالي شهرداري تبريز و حمايت معاونت محترم عمراني استانداري، نسبت به تعميم و استاندارد سازي روشنايي معابر شهري اقدام كنيم.

مهندس كاظمي افزود: ما بايد به يك نقطه مشترك برسيم تا از آسيب ديدگي شبكه جلوگيري شده و روشنايي مناسب شهر تبريز را تامين كنيم.

وي اظهار داشت: با اندكي تغيير در آرايش روشنايي معابر، برخي پارك ها و پياده روها نيز روشن مي شود كه هزينه چنداني نيز در پي نخواهد داشت.

در جريان اين بازديد، معاون خدمات شهري شهرداري تبريز با تاكيد بر تعريف يك روند مناسب در ايجاد و نگهداري روشنايي معابر، افزود: شهرداري كلانشهر تبريز حاضر است تا با ايجاد تعامل با شركت توزيع نيروي برق تبريز، گام هاي اساسي در اين زمينه بردارد.

علي مدبر اظهار داشت: آماده ايم تا پروژه هاي مشترك روشنايي معابر را با برق تبريز اجرا كنيم كه هم به لحاظ فني و هم به لحاظ مبلمان شهري از استاندارد مطلوبي برخوردار باشند.

کد خبر : 83237
تاریخ : سه شنبه ، ١٧ مرداد ١٣٩٦ ١١:٥٤