نشست تخصصي پيشگيري و كنترل پديده گرد و غبار در فلات مركزي ايران

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي اصفهان، در اين جلسه مهندس رسول موسي رضايي مديرعامل اين شركت ضمن خوشامد گويي به حاضران در جلسه با اشاره به فعاليت هاي شركت به اثرات مخرب ريزگردها بر تاسيسات صنعت برق پرداخت.

در ادامه مديركل مديريت بحران استان با اشاره به تأثيرات پديده گرد و غبار در بخشهاي مختلف، بر ضرورت تدوين سناريوهاي عملياتي جهت پيشگيري و كنترل اين پديده در منطقه مركزي كشور تأكيد و اعلام داشت: مي بايست كارگروه تخصصي در اين بخش با حضور استانهاي متأثر از اين رخداد به صورت كارشناسي تشكيل و در جهت تدوين استراتژي لازم در كنترل كانونهاي گرد و غبار با هماهنگي ستاد مركزي كشوري اقدام كنند.

در اين جلسه مصوب شد ظرف دو ماه آينده با حضور دست اندركاران بخش هاي مرتبط، همايش علمي و اجرايي در اين بخش برگزار و بستر لازم در اجراي راهكارهاي عملياتي ايجاد شود.

شايان ذكر است اين نشست تخصصي با هدف تعيين اولويتهاي مطالعاتي و مقابله با كانونهاي گرد و غبار تشكيل شده است.

با توجه به وسعت درياچه قم و قرار گرفتن آن بين سه استان اصفهان، سمنان و قم و نيز ظرفيت بالقوه اين درياچه در تشديد پديده گرد و غبار و ريزگردها در كلانشهرهاي حوزه مركزي ايران، برگزاري اين نشست تخصصي ميتواند زمينه پيشگيري و كنترل پديده گرد و غبار را در فلات مركزي ايران فراهم كند.

کد خبر : 83226
تاریخ : دو شنبه ، ١٦ مرداد ١٣٩٦ ١٤:٣٤