برگزاري كارگاه آينده پژوهي با حضور معاونان و مديران شركت برق منطقه اي يزد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق يزد، محمدحسن صباغزادگان مديرعامل اين شركت، در ابتداي اين كارگاه، با اشاره به اهميت برنامه راهبردي، آغاز مطالعات برنامه استراتژيك اين شركت را از سال 82 دانست و افزود: اولين نسخه از اين برنامه در سال 84 به روش PIP تدوين شد و مورداستفاده قرار گرفت كه به دلايلي اجراي آن با وقفه روبرو شد.

وي ادامه داد: اين شركت از نيمه دوم سال 88 تصميم به تدوين برنامه مديريت استراتژيك متوازن
(BSC) با حضور مديران ارشد و مياني گرفت و بر اساس سنجه ها و پروژه هايي كه حاصل بررسي نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها است؛ وضعيت آن پايش مي شود.

صباغزادگان آينده پژوهي را بر پايه مجموعه اي از تكنيك هاي علمي استوار دانست و گفت: در حل وفصل مسائل پيچيده و و پيش بيني براي ساختن آينده جامعه و صنعت برق، آينده پژوهشي كمك شاياني به اين صنعت خواهد كرد.

وي هدف از برگزاري اين دوره را آشنايي همكاران با مباحث آينده پژوهي ذكر و ابراز اميدواري كرد: با تداوم اين جلسات همگي بتوانيم از فرصت هاي گران بها براي صنعت برق استان بهره مند شويم.

در ادامه اين كارگاه دكتر محسن طاهري مدرس اين دوره و پژوهشگر برتر كشور، به ارائه مروري بر كلان روندهاي تاريخي و مفاهيم آينده پژوهي، مباحث تئوريك، جايگاه آينده پژوهي و شرايط و ويژگي هاي شركت ها و مديران آينده پرداخت.

کد خبر : 83223
تاریخ : دو شنبه ، ١٦ مرداد ١٣٩٦ ١٢:٤٢