به منظور استانداردسازي و تيپ سازي خودروهاي عملياتي انجام شد

رونمايي از نمونه جديد خودروي اتفاقات برق

به منظور استانداردسازي و تيپ سازي خودروهاي عملياتي، نمونه جديد خودرو اتفاقات برق رونمايي شد.

از سوي دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير و همكاري شركت توزيع نيروي برق يزد و مهندسين مشاور قدس نيرو، نمونه جديد خودرو اتفاقات برق به منظور استانداردسازي و تيپ سازي خودروهاي عملياتي، رونمايي شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس صادقي سرپرست دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير در اين مراسم گفت: يكي از راه هاي آشنايي مردم با فعاليت هاي وزارت نيرو هنگام وقوع خاموشي و حضور گروه امداد برق در محل حادثه است بنابراين لازم است خودرو اتفاقا برق از يك نظام آراستگي خاصي برخوردار باشد.
وي افزود: به همين جهت استانداردسازي و تيپ سازي خودروهاي عملياتي را در دستور كار دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير قرار داده ايم.
صادقي اعلام كرد: مصمم هستيم مشخصات فني خاصي را براي خودروهاي عملياتي برق تعريف كنيم كه در صورت نياز به برونسپاري، اين الزامات را جزو قراردادهاي خود لحاظ كنند، تا از اين طريق نظام آراستگي در كليه خودروهاي عملياتي شركت هاي برق تامين شود.
وي خطرنشان كرد: اولين نوع اين خودروها، خودرو اتفاقات برق است كه شركت توزيع نيروي برق استان يزد به عنوان كارفرما، شركت مهندسين مشاور قدس نيرو به عنوان مشاور و دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير به عنوان ناظر در اين طرح مشاركت داشتند.
وي اعلام كرد: هدف اين دفتر تعميم و گسترش تجارب موفق در شركت هاي توزيع است.
دراين مراسم، كرمي مدير دفتر نظارت بر بهره برداري شركت توزيع نيروي برق يزد نيز با بيان اين كه مبلغ قرارداد تجهيز اين خودرو با شركت سازنده 17 ميليون تومان است افزود: اين نمونه در مقايسه با خودروهاي ساخته شده از اين دست بسپار مقرون به صرفه است.
كرمي با اشاره به الزام پيمانكاران اين شركت به تجهيز خودروهاي خود طبق استاندارد هاي اين خودرو خاطر نشان كرد: براي ايجاد انگيزه در پيمانكاران جهت انجام اين طرح 15 درصد پيش پرداخت به آنها داده مي شود.

کد خبر : 83219
تاریخ : دو شنبه ، ١٦ مرداد ١٣٩٦ ١٠:١٨