راه اندازي سرويس هاي OGC بر روي MPLS توانير در شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

اين سرويس ها در قالب استاندارد OGC به صورت پايلوت راه اندازي شده و سيستم متمركز گزارش گيري و نمايش داده هاي مكاني شركت هاي توزيع را در اختيار شركت توانير قرار داده اند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، بتول شيخ شعاعي معاون برنامه ريزي و مهندسي و اين شركت در خصوص راه اندازي اين سرويس بيان كرد: دفتر مهندسي و نظارت اين شركت توانسته است با همكاري دفتر فناوري و اطلاعات براي اولين بار در سطح شركت هاي توزيع سراسر كشور اطلاعات مربوط به داده هاي مكاني شبكه20 و فشار ضعيف شركت را از طريق خط ارتباطي امن داخلي در اختيار شركت توانير قرار بدهد.

وي همچنين افزود: اين سرويس ها در قالب استاندارد OGC به صورت پايلوت راه اندازي شده و سيستم متمركز گزارش گيري و نمايش داده هاي مكاني شركت هاي توزيع را در اختيار شركت توانير قرار داده اند.

کد خبر : 83198
تاریخ : شنبه ، ١٤ مرداد ١٣٩٦ ١٠:٤٤