معاونت طرح هاي توسعه شركت برق منطقه اي خوزستان خبر داد

شروع عمليات خاكي و ديوار حصار 20 پست انتقال و فوق توزيع

معاونت طرح هاي توسعه برق شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان گفت: عمليات خاكي و احداث ديوار حصار 20 پست انتقال و فوق توزيع در سال 96 آغاز شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي خوزستان، مهدي ابوعلي گله داري با اعلام اين خبر افزود: معاونت طرح هاي توسعه برق طي قرارداد هاي مجزا اجراي عمليات خاكي و احداث ديوار حصار 32 پست انتقال و فوق توزيع را منعقد كرده كه عمليات اجرايي 20 پست آن با 49724 مترمكعب شامل عمليات خاكبرداري و تسطيح ، 451996 مترمكعب خاكريزي و همچنين 8287 مترمكعب آجرمصرفي در ديوار حصار با سرمايه گذاري بالغ بر 316 ميليارد ريال در زمينه توسعه شبكه انتقال و فوق توزيع درسطح دو استان خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد با موفقيت شروع شده است.

وي اضافه كرد: همچنين طي قراردادي ديگر كه شامل 12 پست انتقال و فوق توزيع است، طبق برنامه ريزي هاي انجام شده تعداد 8 پست آن با 24550 مترمكعب شامل عمليات خاكبرداري، تسطيح و 196690 مترمكعب خاكريزي و همچنين 3975 مترمكعب آجرمصرفي در ديوار حصار با سرمايه گذاري بالغ بر 92 ميليارد ريال در دستور كار سال 96 (سال اقتصاد مقاومتي- توليد و اشتغال) قرار گرفته و چهار پست ديگر نيز در دستور كار سال 97 قرار دارند.

گله داري تصريح كرد: با انجام اين حجم عمليات خاكي و احداث ديوار حصار جهت حداقل 28 پست انتقال و فوق توزيع در سال جاري به ميزان 408 ميليارد ريال سرمايه گذاري در سال 1396 در صنعت برق خوزستان صورت گرفته و در صورت تملك ساير زمين هاي درحال پيگيري جهت احداث پست هاي انتقال و فوق توزيع اقدام مشابه بلافاصله انجام خواهد شد.

کد خبر : 82991
تاریخ : دو شنبه ، ٢٦ تیر ١٣٩٦ ١٥:٢٨