افزايش مشاركت كشاورزان شهرستان خاتم در كاهش پيك بار امسال

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان يزد، مهندس محمدرضا صحتي در ديدار با فرجام فاضلي، فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به وجود 551 چاه كشاورزي برق دار در شهرستان و ضرورت همكاري كشاورزان در بخش مديريت مصرف، افزود: تا به حال 286 چاه كشاورزي در برنامه كاهش پيك بار با برق يزد همكاري كرده و اين در حالي است كه سال گذشته 122 چاه كشاورزي در طرح كاهش پيك مشاركت داشته اند.

وي اضافه كرد: امسال چهار مگاوات كاهش از 8.2 مگاوات مصرف كشاورزان مشاركت كننده در ساعات اوج مصرف روز به ثبت رسيده است.

وي با بيان اينكه كشاورزان شهرستان خاتم در سال گذشته 52 ميليون تومان پاداش همكاري دريافت كرده اند، افزايش درصد مشاركت سال قبل را 50 درصد عنوان كرد و گفت: 83 درصد مشتركان برق شهرستان خاتم را مشتركان كشاورزي تشكيل مي دهد و ميزان مشتركان خانگي 11 درصد است.

اين مسئول با بيان اينكه پيك بار شهرستان خاتم افزون بر 31 مگاوات است، متوسط قدرت هرچاه كشاورزي برق دار را 36 كيلووات بيان كرد.

مهندس صحتي ميزان تلفات شبكه هاي برق خاتم را 10.7 درصد و متوسط خاموشي به هر مشترك در سال را 98 دقيقه اعلام كرد.

اين مسئول در صنعت برق درخواست برق رساني به معدن اسمالون بخش مروست. رينگ شدن شبكه برق شهرستان، تامين روشنايي مسيرجاده هرات به روستاي فتح آباد، بلوار ورودي هرات از سمت يزد و خيابان بين روستاي هرابرجان و روستاي تركان را بررسي كرد.

پس از اين ديدار مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان يزد از مديريت برق شهرستان خاتم بازديد كرد.

کد خبر : 82986
تاریخ : دو شنبه ، ٢٦ تیر ١٣٩٦ ١٢:١٩