در راستاي جلوگيري از قطعي برق مشتركين صورت گرفت

پروژه حفاظت ويژه در پستهاي برق منطقه اي گيلان نصب و راه اندازي شد

پروژه حفاظت ويژه جهت كاهش خاموشيهاي ناشي از حوادث خط وترانس پستهاي فوق توزيع پر بار و جلوگيري از قطعي برق مشتركان نصب و راه اندازي شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق گيلان، مهندس حسن قنبرزاده مدير امور نظارت بر حفاظت ابزار دقيق و رابط روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در خصوص ضرورت اجراي اين پروژه بيان داشت: به منظور كنترل وجلوگيري از گسترش حوادث وكاهش خاموشيهاي اعمال شده به مشتركان در شرايط پر باري تابستان در اثر بروز حادثه روي يك خط يا يك ترانس پستهاي فوق توزيع برق و اضافه بار شدن ترانس يا خط ديگر كه يكي از مسائل مهم شبكه در شرايط پر باري تابستان در پستهاي پر بار شبكه برق واقع در مناطق مركزي وپر جمعيت شهر رشت است، حفاظت ويژه در پستهاي 63.20 كيلوولت رشت مركزي، آيت ا... طالقاني، جنوب رشت، شهيد قلي پور نصب وراه اندازي شد.

مدير امور نظارت بر حفاظت ابزار دقيق در خصوص چگونگي اجراي اين پروژه گفت: كار تهيه طرح و تجهيزات اين پروژه توسط امور نظارت بر حفاظت ابزار دقيق معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي گيلان با اعتباري حدود يك ميليارد ريال از سال 95 انجام شد و نصب و راه اندازي حفاظت ويژه در پستهاي 20/63 كيلوولت رشت مركزي، آيت ا... طالقاني، جنوب رشت، شهيد قلي پور توسط شركت مهندسين برق گيلان زمين، به عنوان پيمانكار پروژه در اوايل سال 96 شروع شد كه با تلاش بي وقفه همكاران امور نظارت بر حفاظت ابزار دقيق، اين پروژه در تيرماه 96 به بهره برداري رسيد.

مهندس قنبرزاده در خصوص مزاياي اجراي اين پروژه بيان داشت: با اجراي اين طرح در صورت بروز حوادث ناخواسته در تجهيزات خط يا ترانس پستهاي رشت مركزي، آيت ا... طالقاني، جنوب رشت، شهيد قلي پور كه در گذشته در شرايط پر باري تابستان باعث بي برقي كل مشتركان منشعب از آن پستها مي شد، بطور ميانگين حدودا از بي برقي 70% از مشتركان جلوگيري خواهد شد.

کد خبر : 82973
تاریخ : یکشنبه ، ٢٥ تیر ١٣٩٦ ٠٩:٠٧