مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان خبر داد

آغاز عمليات اجرايي اولين نيروگاه توليد پراكنده مقياس كوچك در خوزستان

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: به منظور مديريت برق رساني مطمئن به تاسيسات حياتي و زير بنايي و نيز تقويت شبكه هاي توزيع عمليات اجرايي اولين نيروگاه توليد پراكنده مقياس كوچك در سطح استان خوزستان با سرمايه گذاري بخش خصوصي آغاز شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي خوزستان، محمود دشت بزرگ مديرعامل اين شركت افزود: هدف از احداث اين نيروگاه جلوگيري از قطع برق تصفيه خانه شماره 2 اهواز در صورت قطع برق شبكه سراسري است.

وي ادامه داد: اين نيروگاه به ظرفيت 20 مگاوات با حدود هفت ميليون و 200 هزار يورو (هشتاد ميليارد ريال) سرمايه گذاري بخش خصوصي در مجاورت ايستگاه برق 33/132 كيلوولت كيان آباد وتصفيه خانه آب شماره دو اهواز احداث مي شود.

دشت بزرگ تصريح كرد: اين پروژه در دو فاز اجرا مي گردد كه فاز اول طرح شامل 10 مگاوات و با تجهيزات ساخت شركت GUASCOR كشور اسپانيا حداكثر تا پيك تابستان سال جاري مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

وي با اشاره به مزاياي نيروگاههاي مقياس كوچك گفت: خريد تضميني برق توليدي نيروگاه بمدت پنج سال توسط وزارت نيرو با تعرفه بسيارجذاب از بخش خصوصي، باز گشت سرمايه در كمتر از سه سال، استفاده اين نيروگاهها ازگاز طبيعي، داشتن آلودگي بسياركمتري نسبت به نيروگاههاي بزرگ، امكان احداث در محل مصرف و در نتيجه كاهش تلفات و هزينه هاي توسعه شبكه، سرعت بسيار بالاي احداث، درصورت مهيا بودن زيرساخت ها امكان احداث دركمتر از دو ماه و واگذاري زمين با قيمت مناسب در شهرك هاي صنعتي و امكان استفاده از عرصه اي شركت هاي برق از جمله مزاياي اين نيروگاهها هستند.

کد خبر : 82969
تاریخ : شنبه ، ٢٤ تیر ١٣٩٦ ١٤:٢٦