كارنامه صنعت برق در دولت يازدهم

رشد 5.6 درصدي طول خطوط انتقال 400 كيلوولت كشور

براساس اعلام دفتر آمار توانير، طول خطوط انتقال با ولتاژ 400 كيلوولت كشور در دولت يازدهم رشد 5.6درصد داشته است.

به گزارش پايگاه خبري توانير، در طول دولت يازدهم اقدامات گسترده اي در صنعت برق صورت گرفت.

براساس اعلام دفتر آمار توانير، درحالي كه طول خطوط انتقال 400 كيلوولت كشور در آغاز دولت تدبير و اميد 19745 كيلومتر بود اين ميزان در طول 4 سال به 20848 كيلومتر رسيده است.
اين اقدام در مجموع رشد 5.6 درصدي را در توسعه و گسترش خطوط انتقال راهبردي برق با ولتاژ 400 كيلوولت نشان مي دهد.
اين بررسي ها همچنين نشانگرآن است كه طول خطوط انتقال 400 كيلوولت برق كشور به ترتيب در سال 92 به 19915 كيلومتر، 93 به 19995 كيلومتر 94 به 20205 كيلومتر و در پايان سال 95 نيز به 20848 كيلومتر توسعه پيدا كرده است.
قابل ذكر اينكه در طول دولت يازدهم در مجموع بيش از يكهزار و 100 كيلومتر خط انتقال 400 كيلوولت در كشور احداث شده است.

کد خبر : 82953
تاریخ : جمعه ، ٢٣ تیر ١٣٩٦ ١٠:٣٩