يك دستگاه جرثقيل 11 تني به ناوگان موتوري برق لرستان اضافه شد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان لرستان، مهندس فريدون خودنيا مديرعامل اين شركت ابراز داشت: طي يك سال گذشته ناوگان موتوري اين شركت در حد مطلوبي قرار گرفته و در ارائه خدمات رساني به هم استاني هاي عزيز گامهاي موثري برداشته شده است.

مديرعامل برق لرستان گفت: با خريد اين جرثقيل تعداد وسايل نقليه خريداري شده در طي يك سال گذشته به يازده دستگاه رسيده است.

مهندس فريدون خودنيا با اشاره هزينه صرف شده براي اين جرثقيل به مبلغ 600 ميليون تومان ابراز داشت: طي يك سال گذشته با خريد پنج دستگاه بالابر،يك دستگاه بالابر خط گرم، دو دستگاه جرثقيل و سه دستگاه پژو پارس جمعأ مبلغ 35 ميليارد ريال از محل بودجه هاي جاري شركت هزينه شده است.

وي هدف از خريداري تجهيزات موتوري را جلب حداكثر رضايتمندي شهروندان عنوان كرد و بيان داشت: بايد با توجه به انتظارات جامعه برنامه هاي استراتژيك را تعريف، مشخص و اجرايي كرد.

مهندس خودنيا با توجه به تنگناهاي مالي خريد يازده دستگاه وسيله نقليه را طي يك سال گذشته يك اقدام مهم و موثر دانست و گفت: دامنه فعاليت هاي شركت توزيع برق لرستان بسيار گسترده است و با توجه به صعب العبور و كوهستاني بودن بيشتر نقاط استان لرستان كه كار در شرايط سخت را ايجاب مي كند و اينكه يكي از عوامل موثر در اين زمينه اين است كه از لحاظ داشتن وسايل مورد نياز از جمله وسايل نقليه براي پيشبرد كار و اهداف شركت مجهز باشيم.

وي با توجه به رسالت كاري شركت توزيع بعنوان يك شركت خدمات رسان ابراز داشت: ما مكلفيم در هر منطقه اي از استان لرستان و تحت هر شرايطي وظيفه خدمات رساني خود را به هر طريق ممكن انجام داده و لذا بايد شركت توزيع را به ماشين آلات و تجهيزات مدرن روز مجهز كنيم.

مهندس خودنيا افزود: ما براي پيشبرد و كار در ابتداي سال 95 نياز سنجي در مديريت هاي توزيع برق را انجام و براساس اولويت ها مبادرت به تهيه وسايل و تجهيزات كرديم.

مديرعامل برق لرستان در پايان گفت: اصولأ نيروي انساني و تجهيزات، منابع و سرمايه اصلي هر سازمان و دستگاهي هستند و بصورت مكمل فعاليت ها و اقدامات و وظايف دستگاهها توسط اين سرمايه ها انجام مي شود.

کد خبر : 82946
تاریخ : چهار شنبه، ٢١ تیر ١٣٩٦ ١٣:١٢