شبكه برق منطقه 300 دستگاه صنايع فولاد اهواز نوسازي و اصلاح شد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز، در راستاي افزايش سطح خدمات مطلوب برق شهروندان، شبكه برق منطقه 300 دستگاه صنايع فولاد اهوازنوسازي و اصلاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.

مهندس ابراهيم عبدالهي مدير امور برق منطقه يك شركت توزيع نيروي برق اهواز با اشاره به اهداف اين طرح گفت: شبكه برق منطقه 300 دستگاه صنايع فولاد اهواز پيش از اين توسط پيمانكار آن شركت بصورت زميني اجرا شده بود كه طي سالهاي گذشته دچار آسيب هاي جدي شده و باعث بروز اشكالات متعدد شده و خاموشي هاي فراواني در اين منطقه شده بود. قدمت اين منطقه به دهه شصت بر مي گردد و بدليل ساخت و ساز و تغيير كاربري درآن محدوده دچار آسيب شده بود كه با برنامه ريزيهاي انجام شده توسط واحد مهندسي و بهره برداري اين امور و در جهت تحقق سه هدف يعني رفع فرسودگي شبكه، راه اندازي و اصلاح سيستم روشنايي و همچنين پايداري شبكه و افزايش ظرفيت برق مجتمع هاي مسكوني صورت گرفت.

مدير امور برق منطقه 1 در ادامه بيان داشت: اين پروژه كه بدليل ساختار منازل، فضاي سبز و معارضان متعدد با مشكلات زيادي همراه بود كه هماهنگي هاي زيادي با شهرداري و صنايع فولاد صورت گرفت و در نهايت در دو فاز انجام شد كه در فاز نخست خيابانهاي 1 تا 12 ظفر و در فاز دوم خيابانهاي 1تا 12 بصير به بهره برداري رسيدند.

عبدالهي همچنين اظهار داشت: در اين پروژه تعداد 116 اصله پايه فشارضعيف، 38 اصله پايه فشارمتوسط، 7هزار و سيصدو چهل و چهارمتر شبكه كابل خود نگهدار، تعداد 11دستگاه ترانس و مقدار 2هزارو ششصدو هجده مترشبكه فشار متوسط نصب شد.

وي اعتبار اختصاص يافته به اين پروژه را بالغ بر 6ميليارد و چهارصد ميليون ريال دانست.

کد خبر : 82937
تاریخ : چهار شنبه، ٢١ تیر ١٣٩٦ ٠٩:٤١