معاون راهبري شركت مديريت شبكه برق

روند مصرف برق بي سابقه است/ دماي هوا حتي از پيش بيني هاي هواشناسي هم بيشتر شده است

معاون راهبري شركت مديريت شبكه برق ايران مي گويد: افزايش ميانگين دماي كشور حتي از پيش بيني هاي ابتداي سال سازمان هواشناسي هم پيشي گرفته است.
به گزارش پايگاه خبري توانير؛دكترمصطفي رجبي مشهدي با بيان اين كه سازمان هواشناسي اوايل امسال از احتمال افزايش 6 دهم درصدي دماي هوا در بهار و تابستان امسال خبر داده بود، افزود: بررسي هاي ما از ابتداي سال تاكنون نشانگر آن است كه افزايش ميانگين دماي كشور حتي از ارقام اعلامي سازمان هواشناسي هم پيشي گرفته است.
به گفته رجبي مشهدي اين موضوع باعث شده تا در برخي استان هاي گرمسيري كشور مصرف برق بيش از 10 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته باشد كه بسيار بي سابقه است.
معاون راهبري شركت مديريت شبكه برق ايران خاطرنشان مي كند: گذشته از ميزان توليد، بايد شبكه هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع برق هم بتوانند پاسخگوي اين ميزان نياز مصرف باشند.
وي با اشاره به طرح هاي تشويقي صنعت برق كه با هماهنگي و انتخاب خود صنايع انجام مي شود اشاره كرد و گفت: اين راهكارها اكنون در حال انجام است و به طور حتم اگر اين طرح ها اجرايي نمي شد، در سال جاري شاهد روند مصرف برق شديدتري بوديم.
کد خبر : 82930
تاریخ : چهار شنبه، ٢١ تیر ١٣٩٦ ١٠:٣٩