مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان تاكيد كرد

ضرورت اصلاح تعرفه ها با تمركز بر ساعات پيك تابستان

جلسه مديريت مصرف برق در سطح سه استان خراسان، باحضور مهندس احمدي يزدي معاون دفتر مديريت مصرف شركت توانير، مديران عامل شركت هاي برق منطقه اي خراسان، توزيع نيروي برق شهرستان مشهد و شركت هاي توزيع نيروي برق استان هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و خراسان شمالي و همكاران ايشان برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خراسان، جلسه مديريت مصرف برق در سطح سه استان خراسان، باحضور مهندس احمدي يزدي معاون دفتر مديريت مصرف شركت توانير، مديران عامل شركت هاي برق منطقه اي خراسان، توزيع نيروي برق شهرستان مشهد و شركت هاي توزيع نيروي برق استان هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و خراسان شمالي و همكاران ايشان برگزار شد.

مديرعامل اين شركت در سخناني اظهار داشت: تمركز صنعت برق كشور بايد بر روي ساعات پيك و اصلاح تعرفه در اين ساعات باشد.

مهندس متولي زاده خاطرنشان ساخت: مقام معظم رهبري توجه ويژه اي به موضوع اصلاح الگوي مصرف دارند و اين امر جزو مهم ترين سياست ها است.

وي توجه به اقتصاد برق را جزو مهم ترين موضوعات صنعت برق عنوان كرد و افزود: توجه به درآمدها و هزينه هاي صنعت برق بيانگر اين است كه بخش عمده اي از هزينه ها براي توسعه زيرساخت ها ناشي از تأمين رشد مصرف برق اختصاص مي يابد.

مهندس متولي زاده ضمن اشاره به رشد بسيار بالاي مصرف برق در كشور تصريح كرد: متوسط رشد مصرف برق كشور در سال جاري به 8 درصد رسيده و اين در حالي است كه ميانگين رشد مصرف برق در دنيا يك درصد است.

مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان در ادامه خاطرنشان ساخت: در سال گذشته براي تعداد ساعات و روزهاي محدودي مصرف برق كشور به 50 هزار مگاوات رسيد و براي اين ساعات محدود بايد چندين هزار مگاوات برق توليد شود كه تأمين اين ميزان نياز، مستلزم ساخت نيروگاه هاي جديد با هزينه هاي ميلياردي است.

وي با اشاره به اينكه توليد 1000 مگاوات برق سالانه به 700 ميليارد تومان هزينه خريد برق نياز دارد، افزود: براي جلوگيري از اين هزينه ها بايد در ساعات پيك و تابستان به مديريت مصرف برق توجه ويژه اي صورت گيرد.

وي طرح ذخيره عملياتي و اصلاح تعرفه هاي برق در ساعات پيك را از برنامه هاي مديريت مصرف برق عنوان كرد و در پايان اظهار داشت: در بسياري از كشورها ساعات پيك مصرف برق مشخص و نرخ تعرفه ها در آن ساعات متفاوت است كه با تدابير انجام شده اين ساعات را با كمترين مشكل سپري مي كنند.

در ادامه معاون دفتر مديريت مصرف شركت توانير اظهار داشت: مديريت مصرف برق در حال حاضر موردتوجه مديران صنعت برق قرارگرفته است و طرح هاي مختلفي در اين زمينه اجرا مي شود.

مهندس احمدي يزدي درزمينه پيك سايي و اقدامات صورت گرفته در اين زمينه اظهار داشت: در سال 1394 برنامه ريزي براي پيك سال 1395 صورت گرفت و با برنامه ريزي انجام شده ايام پيك مصرف برق را در سال گذشته با كمترين خاموشي پشت سر گذاشتيم كه اين برنامه ريزي ها براي سال جاري نيز صورت گرفته است.

وي با اشاره به 200 ساعت پيك بار در طول سال اظهار داشت: مصرف برق در اين ساعات حدود 4 هزار مگاوات افزايش مي يابد كه بايد مديريت شود.

مهندس احمدي يزدي در ادامه با اشاره به اينكه قبلاً پيك بار در شب اتفاق مي افتاد افزود: از سال 88 زمان پيك بار به روز منتقل شده كه بين ساعات 12 تا 16 اوج مصرف برق است و در حال حاضر مصرف برق حدود 7 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.

وي با اشاره به اينكه با افزايش يك درجه دماي هوا، حدود 800 مگاوات مصرف برق افزايش مي يابد و نقش مديريت مصرف برق در اين زمينه مهم است.

وي همچنين اظهار داشت: براي نهادينه كردن فرهنگ مديريت مصرف برق ابتدا بايد از خودمان شروع كنيم و لازم است ساختمان هاي وابسته به وزارت نيرو در زمينه صرفه جويي الگو باشند.

معاون دفتر مديريت مصرف شركت توانير فعال كردن ديزل ژنراتورها، اجراي طرح فهام و استفاده از كنتورهاي هوشمند ازجمله اقدامات مهم در زمينه مديريت مصرف برق عنوان كرد و اظهار داشت: تا پايان سال گذشته 120 هزار كنتور هوشمند در كشور نصب شده است كه براي نصب450 هزار كنتور برنامه ريزي شده، فاصله داريم.

مهندس احمدي يزدي جابجايي بار را از ديگر اقدامات مديريت مصرف برق عنوان كرد و اظهار داشت: در سال گذشته 3 هزار مگاوات مصرف برق، بار در ساعات پيك جابجا شد كه اين ظرفيت مي تواند به 4 برابر افزايش يابد.

وي همچنين گفت: در سال گذشته در بخش كشاورزي 1000 مگاوات مديريت مصرف برق صورت گرفت كه اين مقدار مي تواند افزايش يابد.

مهندس احمدي يزدي در پايان توجه به مباحث فرهنگي و استفاده از لامپ هاي LED در روشنايي معابر، را از ديگر اقدامات موردتوجه در زمينه مديريت مصرف برق عنوان كرد.

شايان ذكر است در اين جلسه مديران عامل شركت هاي توزيع نيروي برق شهرستان مشهد و شركت هاي توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي و جنوبي و معاون بهره برداري شركت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي گزارشي از اقدامات انجام شده در زمينه مديريت مصرف برق را ارائه و در پايان از ديسپاچينگ شمال شرق كشور بازديد كردند.

کد خبر : 82929
تاریخ : سه شنبه ، ٢٠ تیر ١٣٩٦ ١١:٠٤