مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان تأكيد كرد

عبور موفقيت آميز از فصل تابستان مستلزم اجراي برنامه هاي مديريت مصرف است

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان درجلسه شوراي معاونان و مديران شهرستان سنندج برلزوم پي گيري و پايش مستمر برنامه هاي جامع پيك سايي و مديريت مصرف به منظور عبور موفقيت آميز از فصل تابستان سال جاري تاكيد كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع برق كردستان، محمدمصطفي نجفيان مديرعامل اين شركت گفت: به منظوركنترل پيك بار و انرژي مصرفي در فصل پيك سايي برنامه هاي متنوعي در بخشهاي بهره برداري، مشتركان و مديريت مصرف هدف گذاري مي شود و با اجراي آن سهميه پيك هراستان كه توسط توانير تعيين شده، محقق مي شود.

وي افزود: درهمين راستا اجراي برنامه هاي فني از جمله جمع آوري لامپهاي پرمصرف و غيراستاندارد در بخش تجاري، شناسايي و جمع آوري انشعابات غيرمجاز واستاندارد سازي روشنايي معابركمك شاياني به تحقق برنامه جامع پيك سايي براي عبور از اوج مصرف در تابستان خواهدكرد.

نجفيان تصريح كرد: امسال ازسوي شركت توانيرسهميه پيك كاهش مصرف برق استان 20مگاوات تعيين شده كه اميدواريم بابرنامه ريزي و همكاري شهرستانهاي تابعه و به ويژه مشتركان در موضوع مديريت مصرف اين هدف راتحقق بخشيم.

وي تأكيد كرد: ساعات پيك مصرف در استان كردستان از ساعت 20 الي 24 است و تمامي تلاش همكاران اين است كه با مشاركت مشتركان در تعرفه هاي مختلف در اين ساعات با اعمال برنامه هاي مديريت مصرف، خاموشي ناشي از كمبود انرژي اعمال نشود.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان در ادامه به عملكرد كنتور هاي سه تعرفه اشاره كرد و مشتركان با آشنايي با نحوه كاركرد اين كنتورها مي توانند ضمن كمك به صنعت برق در هزينه برق مصرفي خود صرفه جويي كنند.

وي افزود: با شروع فصل گرما وسايل سرمايشي پر مصرف در منازل و مراكز تجاري وارد مدار مي شوند و انتظار ما از مشتركان اينست با رعايت موارد مربوط به وسايل سرمايشي از جمله نصب سايبان روي كولرهاي آبي و نيز تنظيم دماي مناسب در كولرهاي گازي با صنعت برق در خصوص تأمين برق مستمر و پايدار در ساعات پيك روز همكاري كنند.

درادامه محمدرسول ملكي مديرتوزيع برق شهرستان سنندج به تشريح عملكرد واحدهاي مختلف پرداخت و اظهار داشت: درسال گذشته وسه ماهه اول سال جاري علي الرغم تنگناهاي مالي عملكرد برق سنندج درزمينه پيك سايي مطلوب بوده و با ارائه راهكارهاي اجرايي درمصرف بهينه انرژي و اولويت بندي برنامه ها مصارف غيرمنطقي تا حد زيادي كنترل شد.

درپايان اين جلسه معاونان و ساير مديران واحدهاي ستادي ضمن تشريح عملكرد نقطه نظرات خود را در بخشهاي مختلف بيان كردند.

کد خبر : 82717
تاریخ : یکشنبه ، ٢٨ خرداد ١٣٩٦ ١٥:٢١