برگزاري سمينار سيستم مانيتورينگ گازهاي محلول در روغن ترانسهاي قدرت در شركت برق منطقه اي سمنان

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي سمنان، با حضور مديران و كارشناسان معاونت هاي بهره برداري و طرح و توسعه شركت برق منطقه اي سمنان، سمينار"سيستم مانيتورينگ گازهاي محلول در روغن ترانسهاي قدرت" در سالن جلسات معاونت بهره برداري اين شركت برگزار شد.

در اين سمينار يك روزه مدرس دوره با توجه به اهميت ترانسها در شبكه به لزوم تحت كنترل بودن وضعيت ترانسها از طريق مونيتورينگ وضعيت رشد گازهاي محلول در روغن پرداخته و با اشاره به ميزان استاندارد گازهاي مذكور به روشهاي مختلف اندازه گيري و پايش اين گازها توسط سيستمهاي موجود مونيتورينگ پرداخت. همچنين نمونه هاي جديد طراحي شده توسط شركتهاي داخلي و قابليت هاي آنان نسبت به مشابه خارجي مورد بحث و تبادل نظر كارشناسان قرار گرفت.

کد خبر : 82712
تاریخ : یکشنبه ، ٢٨ خرداد ١٣٩٦ ١٢:٥٠