با حضور نمايندگان شركت توانير و مديران عامل صنعت برق استان فارس و بوشهر

جلسه كاهش پيك باربه ميزباني برق فارس برگزار شد

نظربه اهميت موضوع مديريت مصرف و جلب همكاري مشتركان صنعتي، جلسه كاهش پيك بار با حضور مهندس صادقي سرپرست دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير، مهندس گودرزي رييس گروه دفتر خدمات مشتركين شركت توانير، مهندس اسد پور و نوري كارشناسان دفاتر ياد شده و مديران عامل و معاونان صنعت برق فارس و بوشهر درسالن كنفرانس شركت برق منطقه اي فارس برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي فارس، مهندس عبدالعزيز كريمي مديرعامل اين شركت در ابتداي سخنان خود اجراي برنامه هاي مرتبط با مديريت مصرف را بسيار مهم دانست و افزود: يكي از مسائل مهمي كه امروز صنعت برق كشور با آن مواجه است اجراي برنامه ها و مسائل مرتبط با كاهش پيك بار و مديريت مصرف است لذا مسئولان امر بايد با حساسيت تمام آن را دنبال كنند.

وي يادآور شد: اگر چه اين مبحث در سالهاي گذشته نيز مطرح مي شد اما به عنوان يك اولويت و باور جدي در ذهن مديران قرار نداشت چرا كه سياست هاي حاكم برصنعت برق كشور، تلاش در جهت توسعه بود بر همين اساس رويكرد برنامه ريزان نيز به سمت كارهاي توسعه اي جريان يافت. امروز فرايند ها تغيير كرده و نشان دهنده اين است كه اين باور شكل گرفته و به مصرف بهينه كه تاثير گذار است توجه شده است.

مديرعامل برق فارس افزايش بهره وري را از مباحث مهم و جدي در مسير پيشرفت كشور خواند و گفت: هر اقدامي كه مشتركان انجام دهند تا بهره وري و راندمان استفاده از انرژي افزايش يابد مورد نياز صنعت برق كشور است.

كريمي در پايان سخنان خود ضمن اظهار اميدواري، عملكرد صنعت برق كشوردر خصوص مديريت مصرف را مثبت ارزيابي كرد و افزود: وزارت نيرو در بخش مديريت مصرف كارهاي شايسته اي انجام داده است، انشاءالله روزي تمام مجموعه صنعت برق شاهد اين خواهند بود كه اجراي برنامه هاي مديريت مصرف با نگاه به متقاضيان شكوفاتر خواهد شد.

در ادامه مراسم مزبور مهندس صادقي سرپرست دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير گزارش كاملي از روند كاهش پيك باردر كشوررا ارائه داد و با بيان اين مطلب كه سرمايه گذاري در حوزه مديريت مصرف بسيار ارزان است تاكيد كرد: اكنون روند مديريت مصرف در كشور به سمتي رفته است كه ما با مديريت بار مي توانيم تاثير گذار باشيم و به اين باور برسيم كه توليد مجازي در حوزه مديريت مصرف چقدر ارزان است.

مهندس صادقي ادامه داد: فرصت اندك است بايد برنامه ريزي و تمركز كنيم، راهكارهاي خاص را به كار گيريم و با تمام تلاش در كاهش پيك بارنقش مهم و اساسي خود را ايفا كنيم.

در ادامه مهندس حمزه روغنيان معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي فارس به اهميت كاهش پيك بار و اهتمام جدي برق منطقه اي فارس در اين خصوص اشاره كرد و گفت: امروزه نياز مبرم مردم به برق بسيار ضروري است و يك لحظه نبود آن غيرقابل تصور است. از همكاري صنايع كه تاكنون صنعت برق رادر كاهش پيك بار (اوج مصرف برق) ياري داده اند تشكر مي كنم و از صنايع مي خواهيم تا با استفاده از امكانات ديزل ژنراتورهاي خوددر ايام پيك و اجراي برنامه هاي ذخيره عملياتي و برنامه تعطيلات و تعميرات و ...، هم از برنامه هاي انگيزشي و تشويقي شركت توانير بهره مند شوند و هم در جلوگيري از اعمال خاموشي صنعت برق را ياري دهند.

مهندس روغنيان در ادامه نقش برق در توسعه كشور را مهم خواند و افزود: بلاشك صنعت برق به عنوان صنعت زيربنايي كشور نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصادي، فرهنگي و رفاهي جامعه به عهده دارد. بر همين اساس انرژي برق براي اقتصاد در حال توسعه ايران اسلامي آن هم با توجه به نياز اساسي جامعه به اين انرژي حياتي ، ازاهميت به سزايي برخوردار است.

در ادامه جلسه مهندس خدارحم آسيايي مدير دفتر خدمات مشتركين و مديريت مصرف برق فارس گزارش كاملي از روند اجرايي شدن برنامه هاي كاهش پيك بار در سال 95 و اقدامات صورت گرفته براي كاهش پيك بار تابستان 96 را اعلام كرد.

گزارش ارسالي حاكي از اين است كه درادامه اين جلسه مديران عامل صنعت برق استان فارس و بوشهر با ارائه گزارشات مبسوطي، اقدامات انجام شده شركت متبوع در خصوص كاهش پيك بار سال 95 و اقدامات صورت گرفته براي كاهش پيك بار تابستان 96 را به سمع و نظر حاضران رساندند. ه

مچنين پيشنهادات جامع و خوبي توسط مجموعه صنعت برق فارس ارائه شد.

سپس نمايندگان شركت توانير، ضمن ابراز تشكر از اقدامات بسيار خوب انجام شده براي مديريت مصرف و كاهش پيك بار توسط مجموعه صنعت برق فارس و مشاهده عملي كاهش بار در ساعات اوج مصرف از طريق سيستم اسكاداي مركز ديسپاچينگ برق منطقه اي فارس، در رابطه به مباحث مطرح شده راهكارهاي لازم را ارائه كردند.

قابل ذكر است كه با اعمال برنامه هاي پاسخگويي بار و مديريت مصرف، صنعت برق فارس در سال گذشته موفق شد بيش از 300 مگاوات (بصورت همزمان) پيك بار را كاهش دهد كه اين ميزان، معادل برق مصرفي حدود 10 شهر 60 هزار نفري است.

کد خبر : 82711
تاریخ : یکشنبه ، ٢٨ خرداد ١٣٩٦ ١١:٤٧