توصيه هايي كاربردي براي كاهش مصرف برق كولرهاي آبي و گازي

كولرها، چقدر از پول برق تابستان را به خود اختصاص مي دهند؟

بررسي هاي صورت گرفته نشانگر آن است كه حدود 26 درصد از برق مصرفي در خانه ها مربوط به وسايل سرمايشي است.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ كولرها يكي از پرمصرف ترين وسايل برقي خانگي در فصل هاي گرم سال هستند.

در واقع كولرها كه از تنوع بسياري هم برخوردار هستند، جزو وسايل حذف نشدني در زندگي امروزه قراردارند.

بررسي هاي صورت گرفته نشانگر آن است كه به صورت ميانگين 26 درصد از برق مصرفي در خانه ها مربوط به وسايل سرمايشي است كه البته اين ميزان در مناطق مختلف آب و هوايي و نيز با توجه به نوع مصرف و فرهنگ خانوار متفاوت است.
به طور كلي اين نوع وسايل را مي توان به دو بخش كولرهاي گازي و كولرهاي آبي تقسيم بندي كرد.

اين توصيه ها را جدي بگيريد!
همچنين موارد ديگري مانند تميز كردن فيلترهاي كولر و نصب سايبان روي كولر مي تواند هزينه هاي مربوط به كولر گازي را كاهش دهد ولي در هر صورت توجه داشته باشيد كه هزينه كم مصرف ترين كولر گازي حدوداً 4 برابر هزينه كولرهاي آبي است. بنابراين تا حد امكان سعي كنيد مصرف كولر گازي را به حداقل برسانيد.

همچنين بهتر است كولر گازي خود را بين 23 تا 25 درجه تنظيم كنيد تا از اين طريق مصرف برقتان به صورت چشمگيري كاهش پيدا كند.

كولرهاي آبي هزينه كمتري نسبت به كولرهاي گازي دارند وانرژي كمتري مصرف مي كنند، ولي رعايت نكات زير باعث مي شود كه هزينه استفاده از اين كولرها، نسبت به قبل كاهش بيشتري پيدا كند.

درخصوص كولرهاي گازي بايد گفت كه استفاده از اين كولرها، هزينه برق شما را به شدت افزايش مي دهد بنابراين تا حد امكان از آن استفاده نكنيد و يا در صورت لزوم در ساعات اوج بار از آن ها استفاده نكنيد، همچنين نصب كندانسورهاي كولرگازي در سايه باعث جلوگيري از اتلاف ميزان قابل توجهي از انرژي مصرفي اين كولرها خواهد شد؛ علاوه بر اين موارد به اين نكته نيز توجه كنيد كه براي استفاده از كولر گازي بهتر است كولرهاي داراي آرم استاندارد و با رتبه انرژي بالا انتخاب شود، در صورتي كه از يك كولر گازي با رتبه A به جاي كولر با رتبه G استفاده شود بيش از 40 درصد در ميزان مصرف برق صرفه جويي خواهد شد.

*در خصوص كولرهاي آبي سعي كنيد هر سال پوشال ها را تعويض كنيد، چون اين كار باعث مي شود كولر انرژي كمتري مصرف كند.به طور معمول اين اقدام باعث كاهش 10 درصدي مصرف برق كولرهاي آبي مي وشد.

* -سعي كنيد در طول روز كولر را روشن نگذاريد و همچنين از دور آهسته كولر استفاده كنيد.
* با نصب يك سايبان روي كولر، از اتلاف انرژي جلوگيري كنيد.

کد خبر : 82640
تاریخ : دو شنبه ، ٢٢ خرداد ١٣٩٦ ١٢:٣٧