مديرعامل توانير عنوان كرد

ويژگيهاي شاخص پيك 96 / تاكيد بر افزايش تلاش ها در جلب همكاري صنايع براي گذر از پيك

مديرعامل شركت توانير در گردهمايي مديريت بار و آمادگي پيك 96 مديران و كارشناسان شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق كشور با تاكيد بر شرايط ويژه پيك 96، پيگيري مؤثرتر اقدامات مديريت بار و مصرف انرژي صنعت برق را خواستار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، همايش كاهش پيك 96 بنابر اهميت موضوع عبور از پيك تابستان سال جاري و لزوم ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف صنعت برق و مشتركان، با حضور مديرعامل شركت توانير، معاون هماهنگي توزيع توانير، معاون راهبري شبكه برق كشور، معاون مديريت مصرف برق و مديركل روابط عمومي و امور بين الملل توانير و جمعي از مديران عامل شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق كشور و مديران و دست اندركاران مديريت مصرف و ديسپاچينگ و مجريان پروژه هاي كاهش پيك بار در شركت بهره برداري نيروگاه طرشت برگزار شد.
در آيين گشايش اين نشست مديرعامل شركت توانير تلاشهاي مجموعه برق كشور را در جهت بهره مندي مصرف كنندگان از خدمات صنعت برق به عنوان موتور محرك صنعت و اقتصاد كشور مورد توجه و تاكيد قرار داد.

مديرعامل توانير: لازم است امسال همه دست اندركاران مديريت مصرف اقدامات را مؤثرتر و بهتر از سالهاي قبل پيگيري كنند و جلسات با استانداران و صنايع براي بيشترين اثرگذاري برگزار شود.
مهندس كردي با تاكيد بر اينكه درخصوص بهينه سازي مصرف انرژي همواره نياز به كار داريم، اوج فعاليت هاي مديريت مصرف برق را مربوط به مقطع خاصي از سال (حدود 300 ساعت) و به منظور محدودكردن رشد پيك شبكه عنوان كرد و افزود: مديريت مصرف از جهات مختلف مي تواند مدنظر قرار بگيرد و در بسياري از كشورها كه از ضريب ذخيره بالاي 12 درصد برخوردارند مانند ژاپن، موضوع مديريت مصرف برق از منظر منافع اقتصادي مورد توجه قرار دارد در حاليكه در صنعت برق كشور از بعد برطرف ساختن كمبودها در پيك به آن توجه مي شود.

وي تصريح كرد: همكاران مديريت مصرف برق با توجه به تفاوت قيمت تمام شده با قيمت فروش برق، مجاهدت ويژه اي انجام مي دهند چرا كه مديريت مصرف تا حدي از طريق تبليغات قابليت اثرگذاري دارد و از آن به بعد بايد از طريق اهرمهاي اقتصادي پيگيري شود.

وي افزود: هم اكنون جنبه هاي اقتصادي مديريت مصرف، چندان در صنعت برق مطرح نيست و بيشتر جنبه پايداري شبكه و جلوگيري از اعمال خاموشي مورد توجه قرار دارد و در صورتيكه سرمايه گذاري بخش توليد برق به تناسب در مديريت مصرف مورد استفاده قرار بگيرد، كمك مؤثري به عدم سرمايه گذاري در ساير بخشها خواهد بود.

مهندس كردي با اشاره به اينكه محدوديتها در شبكه انتقال و بعضا فوق توزيع برق كشور سال به سال در حال افزايش است، ضريب ذخيره صنعت برق در ايام پيك شبكه را زير 2 درصد ذكر كرد كه ضريب ذخيره قابل اتكايي محسوب نمي شود و صنعت برق بايد همكاري تنگاتنگي با ديسپاچينگ ملي داشته باشد.

مديرعامل توانير پيام اين نشست را ويژه بودن سال 96 نسبت به سالهاي قبل عنوان كرد و از جمله دلايل آن را قرارداشتن در ايام انتخابات و گرماي زودرس برشمرد.

وي اظهار داشت: لازم است امسال همه دست اندركاران مديريت مصرف اقدامات را مؤثرتر و بهتر از سالهاي قبل پيگيري كنند و جلسات با استانداران و صنايع براي بيشترين اثرگذاري برگزار شود.»

مهندس كردي ابلاغ دستورالعملها به مصرف كنندگان عمومي و ادارات را از ديگر اقدامات برشمرد كه به زودي انجام مي شود و اثرگذاري از طريق فضاي مجازي نيز از طريق يك گروه دانشگاهي در حال انجام است.

مديرعامل توانير تاكيد كرد: با توجه به رشد قابل توجه بارهاي مصرفي از جمله رشد بار صنعتي به بيش از 4.5 درصد همچنين كاهش به مدارآمدن واحدهاي جديد توليد، بايد اقدامات مؤثرتري در بحث مديريت مصرف برق از سوي شركتهاي برق پيگيري شود و ضمن برپايي هفتگي جلسات مديريت مصرف و اطلاع رساني از طريق جرايد و رسانه ها و صداوسيماي استان، انقلابي در فرهنگسازي مصرف بهينه برق ايجاد شود.

کد خبر : 82356
تاریخ : شنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٦ ٠٨:٣٠
تعداد بازديد : ٤٥٩
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور