كاهش نرخ انرژي توزيع نشده بي سابقه در استان بوشهر

به گزارش روابط عمومي توزيع بوشهر، سرويس و تعميرات پيشگيرانه 8 هزار پست توزيع هوايي و زميني و 380 فيدر فشار متوسط باعث كاهش نرخ انرژي توزيع نشده توزيع برق استان بوشهر شده است.

امراله پاراد مدير عامل گفت نرخ انرژي توزيع نشده به معني كاهش خاموشي مشتركان است كه در سال گذشته اين نرخ از 1/1 به0/4 رسيد و اين شاخص يكي از مهمترين شاخص هاي ارزيابي شركتهاي توزيع در سطح دنيا است.

وي ادامه داد: با تلاش و همت پرسنل و با همكاري بخش خصوصي كاهش خاموشي در شركت توزيع برق بوشهر به سطح قابل قبولي در بين شركتهاي توزيع كشور رسيده است.

وي يادآور شد: تحقق اين هدف مهم يكي از اهداف استراتژيك شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر بوده كه به واسطه برنامه ريزي مناسب در راستاي استفاده از گروههاي خط گرم و رفع عيب فيدرهاي فشار متوسط و انجام عمليات تعميرات و نگهداري پيشگيرانه بوده است.

مديرعامل در جاي ديگري از سخنان خود از كاهش متوسط زمان خاموشي هر مشترك به دقيقه در سال خبر داد و گفت: يكي ديگر از مهمترين شاخص هاي ارزيابي شركت هاي توزيع برق در كشور است كه با برنامه ريزي منظم و منسجم اين شاخص در سال 95 به 230 دقيقه در سال رسيد و اميد است در سال هاي آتي شاهد روند نزولي آن باشيم.

کد خبر : 82124
تاریخ : چهار شنبه، ٣٠ فروردین ١٣٩٦ ١٣:٢٦