نرخ انرژي توزيع نشده در سال 1395 از1.69 به ميزان 1.4 كاهش داشته است

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان، اولين جلسه كميته عالي بهبود بهره برداري در سال جديد با حضور مديرعامل، معاونان، اعضاي هيئت مديره و مديران شركت برگزار شد.

در اين جلسه معاون بهره برداري از مكانيزه كردن برنامه هاي مقابله با انواع بحران و شرايط اضطرار درسال جديد خبر داد و گفت: با همت بلند همكاران در سال گذشته، موفقيت هاي چشمگيري در حوزه بهره برداري توزيع نيروي برق شمال استان كرمان داشتيم كه در همين جا از همه سخت كوشان صنعت برق كه با توان و همت بلند خويش سعي در توسعه و پيشرفت شهر خود دارند تشكرو قدرداني ميكنم.

محسن قراچه داغي با اشاره به كسب عنوان شركت حائز رشد برتر در مديريت بحران و پدافند غيرعامل از سوي وزارت نيرو اين را افتخاري براي همشهريان و صنعت برق استان دانست و گفت: فعاليت در جهت بهبود شاخص هاي فرآيند در نگهداري شبكه ها يكي از شاخص هاي قابل اهميت در بخش بهره برداري بوده كه با تلاش هاي بي وقفه همكاران اين معاونت درسال گذشته موفق شديم تا مدت زمان خاموشي بر اساس هدف تعيين شده درسال 1395از 2.44 به 2 دقيقه كاهش يابد كه درمقايسه با سال 1394 ميزان قابل توجهي است.

وي همچنين از كاهش انرژي توزيع نشده براساس هدف هاي تعيين شده در برنامه استراتژيك شركت خبر داد و افزود: با مديريت جهادي و تدبير در برنامه ريزي و هماهنگي هاي صورت گرفته نرخ انرژي توزيع نشده نيز درسال 1395 از1.69 به ميزان 1.4 كاهش داشته است كه درمقايسه با سال 1394 نيز قابل تقدير است.

وي با اشاره به شعار ايمني با عنوان مهارت دركنارايمني – راه رسيدن به بهره وري مطلوب وبدون حادثه و لزوم توجه به ايجاد يك محيط كارسالم وسپري كردن سالي بدون حادثه گفت: درسال جديد همچون سنوات قبل دوره هاي آموزش ايمني براي كاركنان پيمانكار اتفاقات و بهره برداري و ديگر بخش ها طبق برنامه زمان بندي برگزارخواهدشد.

مهندس محسن قراچه داغي گفت: در زمان وقوع سيلاب و بارندگي در برخي از مناطق، همكاران سخت كوش ما با راهكارهاي مناسب واجراي مانورهاي عملياتي در كوتاهترين زمان ممكن توانستند تا برق اماكن ومراكزي كه به دليل طوفان و بارندگي دچار قطعي شده اند مجدد برق دار كنند.

وي درادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري درابتداي سال با مسئولان نظام و نام گذاري سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال عنوان كرد: ما به عنوان خدمتگزار مردم در صنعت برق جهت تحقق شعار سال با تقويت زيرساخت ها و نگهداري شبكه ها و الگو قراردادن 4 شاخص ذكرشده درحوزه بهره برداري با هدف جلب رضايت مشتركان مي توانيم گام هاي مثبتي برداريم.

کد خبر : 82122
تاریخ : چهار شنبه، ٣٠ فروردین ١٣٩٦ ٠٩:٤٥