اطلاعيه شركت هاي توزيع برق خوزستان و اهواز

دستور رييس جمهور براي رايگان شدن هزينه برق بهمن ماه به طور كامل اجرايي مي شود

شركت هاي توزيع برق استان خوزستان و شهر اهواز طي اطلاعيه اي اعلام كردند دستور رييس جمهوري مبني بر رايگان شدن هزينه برق مصرفي بهمن ماه 95 مشتركين استان به صورت كامل اجرا و صورتحساب هاي مشتركين بر همين اساس صادر خواهد شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ شركت هاي توزيع برق استان خوزستان و شهر اهواز طي اطلاعيه اي اعلام كردند دستور رييس جمهوري مبني بر رايگان شدن هزينه برق مصرفي بهمن ماه 95 مشتركين استان به صورت كامل اجرا و صورتحساب هاي مشتركين بر همين اساس صادر خواهد شد.
شركت توزيع نيروي برق خوزستان در اطلاعيه اي مشترك به شايعات موجود مبني بر منتفي شدن معافيت شهروندان خوزستاني از پرداخت قبض هاي برق بهمن ماه سال گذشته، پاسخ داد.
در اين اطلاعيه آمده است؛ دستور رييس جمهوري مبني بر رايگان شدن هزينه برق مصرفي بهمن ماه 95 مشتركين استان خوزستان به صورت كامل اجرا شده و صورتحساب هاي مشتركين بر همين اساس صادر مي شود.
همچنين در اين اطلاعيه تأكيد شده است مشتركيني كه قبوض برق آن ها قبل از دستور رييس جمهوري صادر و ارسال شده است معادل هزينه برق مصرفي بهمن ماه 95 آن ها در صورتحساب بعدي به صورت بستانكار و مبالغ دريافت شده از قبوض مربوطه كسر مي شود.

کد خبر : 82120
تاریخ : سه شنبه ، ٢٩ فروردین ١٣٩٦ ٢٠:٢٣