پست 63 كيلوولت امام زاده اردكان برق دار شد

به گزارش پايگاه خبري توانير، مجتبي عسكري ناظر عالي اين پروژه، با اعلام اين خبر افزود: پست 63 امام زادهبه منظور تامين انرژي الكتريكي مورد نياز مشتركان صنعتي واقع در مسير اردكان تا عقدا احداث شده است.

به گفته عسكري، پاسخگويي به رشد بار منطقه، پروژه احداث پست 63 كيلوولت امام زاده در فاصله 7 كيلومتري شهرستان اردكان از ديگر اهداف اجراي اين پست برق به شمار مي رود.

وي تصريح كرد: اين پروژه در فاز اول شامل اتاق كنترل و دو بي خط 63 كيلوولت ورودي و دو بي خط 63 كيلوولت خروجي با آرايش باسبار U ساده با مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي احداث و 20 فروردين 96 در مدار بهره برداري قرارگرفت.

کد خبر : 82114
تاریخ : دو شنبه ، ٢٨ فروردین ١٣٩٦ ١٤:٠١