مدير عامل شركت برق منطقه اي سمنان اظهار داشت

شناسايي 14 منطقه مستعد احداث نيروگاه بادي در سمنان/ دعوت از سرمايه گذاران خارجي و داخلي براي حضور در سمنان

مدير عامل شركت برق منطقه اي سمنان اظهار داشت :استان سمنان قابليت هاي زيادي را براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي در بخش انرژي هاي تجديد پذير داراست.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ مهندس سيد علي اكبر صباغ رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت برق منطقه اي سمنان با اشاره به شرايط خاص استان سمنان از لحاظ اقليمي و جغرافيايي ، گفت : استان سمنان با هوايي پاك و وجود بيش از 300 روز آفتابي كه 30 درصد بيشتر از متوسط كشوري از انرژي خورشيد بهره مند مي باشد و همچنين شرايط مناسب براي بهره گيري از باد به منظور توليد برق، جاذبه خوبي را براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم آورده است .

مدير عامل شركت برق منطقه اي سمنان با بيان فراهم بودن زمينه سرمايه گذاري در بخش انرژي هاي تجديد پذير اظهار داشت : زمينه سرمايه گذاري براي همه سرمايه گذاراني كه تمايل به احداث نيروگاه هاي حرارتي وسيكل تركيبي و مولدهاي مقياس كوچك يا توليد پراكنده در استان سمنان دارند فراهم گرديده است تا در چارچوب قوانين و مقررات ، اقدامات لازم انجام پذيرد.

وي با اشاره به تحقيقات صورت گرفته در شناسايي مناطق مستعد احداث نيروگاه بادي افزود : تا كنون 14 منطقه مستعد با شرايط مناسب براي احداث نيروگاه بادي در سطح استان شناسايي و مطالعات پژوهشي پيرامون آن انجام گرفته است .

کد خبر : 82111
تاریخ : دو شنبه ، ٢٨ فروردین ١٣٩٦ ٠٩:١٧