مهندس عبدالعزيزكريمي مدير عامل برق فارس اعلام كرد

عملكرد برق فارس در بهره برداري از شبكه و تامين برق مشتركان

برق فارس در سال جديد نيز با ايجاد رونق اقتصادي و گشايش اعتبار ساير پروژه هاي برق رساني ديگر در اين دو استان را اجرايي خواهد كرد .

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي فارس ، مهندس عبدالعزيز كريمي در سخناني التزام و اجراي عملي برنامه كلان اقتصاد مقاومتي را از اقدامات مهم و اساسي صنعت بر ق در سال جديد خواند و خاطر نشان كرد : تعامل با دنياي بيرون با تكيه بر توانمنديهاي دروني امكان پذير مي باشد لذا صنعت برق نيز، اهداف و برنامه هاي خودرا درراستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري تدوين نموده و راهبري خواهد كرد .

وي احداث 29پروژه برق رساني با صرف 110 ميليارد تومان اعتبار راازجمله فعاليت ارزشمند برق فارس دانست و ياد آور شد : برق فارس در سال جديد نيز با ايجاد رونق اقتصادي و گشايش اعتبار ساير پروژه هاي برق رساني ديگر در اين دو استان را اجرايي خواهد كرد .

كريمي عملكرد برق فارس در سال 95 را مثبت ارزيابي كرد و به بيان اهداف سال جديد پرداخت و اظهار داشت : سال گذشته علي رغم محدوديت ها ي مالي خوشبختانه سال خوبي به لحاظ بهره برداري از شبكه و تامين برق مردم پشت سر گذاشتيم .

کد خبر : 82110
تاریخ : یکشنبه ، ٢٧ فروردین ١٣٩٦ ١٥:١٠