برگزاري اولين نشست هماهنگي "طرح فهام " شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در سال 96

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، در اين جلسه كه با حضور نمايندگان كارفرما، مشاور، پيمانكار و مجري طرح فهام شركت در محل همايش ستاد راهبردي برگزار شد؛ مسايل، مشكلات، اتخاذ راهكارهايي در خصوص مسائل فني و اجرايي و همچنين تسريع در اجراي آن در شهر تهران مورد تاكيد قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش در اين نشست كه اولين جلسه فني و تخصصي پيگيري اهداف طرح فهام در سال 96 بود موضوع تامين كنتورهاي باقيمانده از طرح، مانيتورينگ همزمان كنتورهاي نصب شده در سطح شهر تهران، پيگيري راه اندازي مركز كنترل و استفاده از شبكه ارتباطي دولت مورد بحث قرار گرفت.

در اين طرح با ايجاد سيستم يكپارچه شامل سخت افزار، نرم افزار شبكه و بستر مخابراتي؛ اطلاعاتي نظير مصرف، ديماند، ولتاژ، جريان و اطلاعات مشتركان به لحظه (Real Time ) دريافت مي شود.

يادآور مي شود شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ با نصب تعداد شانزده هزار و پانصد دستگاه كنتور سه فاز ديماندي در طرح فهام (فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي) به عنوان يكي از شركت هاي توزيع پيشرو در اجراي طرح فهام در كشور است.

کد خبر : 82104
تاریخ : شنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٩٦ ٠٠:٠٠