شستشوي مقره هاي شبكه برق ايلام به منظور مقابله با بحران ريزگردها در شركت برق منطقه اي غرب انجام شد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي غرب، مهندس داريوش باقري مدير انتقال برق استان ايلام در اين مورد گفت: پس از ورود شديد ريزگردها همراه با رطوبت در سال 1393 به استان ايلام و خاموشي پست آبدانان و خطوط منتهي به پست كه با تعويض مقره هاي موجود به نوع سيليكوني برطرف گرديد؛ برنامه شستشو و تعويض مقره ها در دستور كار قرار گرفت.

وي افزود: به منظور مقابله با بحران ريزگردها در سال هاي 1394 و 1395 نسبت به دو مرحله شستشوي خطوط 132 و يك مرحله شستشوي مقره در انتهاي سال 1395 در بخش خطوط 132 و 230 پست هاي انتقال و فوق توزيع منطقه به نحو مؤثر اقدام شد و اين كار با تلاش شبانه روزي همكاران نظارت استان ايلام و گروه هاي خط و پست شركت پيمانغرب و استفاده حداكثري از امكانات موجود، بدون وقفه در دو ماه منتهي به سال 1395 انجام شد و با وجود ريزگردهاي شديد و رطوبت اخير، از اعمال خاموشي ناخواسته در شبكه جلوگيري به عمل آمد.

وي در پايان گفت: برنامه هاي پيشگيرانه مقابله با بحران ريزگردها از ابتداي سال 1396 با تعويض مقره هاي خطوط انتقال و فوق توزيع ادامه خواهد يافت.

کد خبر : 82102
تاریخ : یکشنبه ، ٢٧ فروردین ١٣٩٦ ٠٧:٤٥