تشريح برنامه هاي حوزه مقاومت بسيج شركت در سال 1396

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ فرامرز حسين زاده در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به توسعه كمي و كيفي جذب متخصصين براي تحقق اهداف بسيج توام با ارتقاي ساختار يافتگي اثر بخش در بستر نظام تربيتي به عنوان مهمترين اولويت در سال جاري ؛ اظهار داشت : سياست هاو اولويت هاي حوزه مقاومت بسيج در 16 بند از سوي مركز مقاومت بسيج وزارت نيرو تهيه و ابلاغ شده است كه كاركرد تخصصي بسيج از مهترين بندهاي آن مي باشد كه در سال جاري براي نخستين بار به آن پرداخته خواهد شد.
وي افزود : نقش آفريني موثر در كمك به تحقق اقتصاد مقاومتي ، راه اندازي كانون هاي تخصصي ،ترويج و گسترش گفتمان انقلاب اسلامي در جامعه ،ترويج فرهنگ عفاف و حجاب ،اهتمام به توليد محتواي فرهنگي و همچنين كمك به ارتقاي سلامت نظام اداري اجرايي بر اساس منويات مقام معظم رهبري از مهمترين اين سياست ها مي باشد .
وي در بخش ديگري از سخنانش ضمن تاكيد برلزوم ترويج شيوه هاي زندگي اسلامي و مقابله با فرهنگ غربي ؛ تعميق ايمان ، معرفت ديني در جامعه ، تربيت انسان هاي معتقد و متعهد ، تقويت مباني اخلاقي و ارزش هاي اسلامي ، كمك به استقرار نظام اداري جهادي به منظور كارآمدي بيشتر نظام اسلامي و نيز آمادگي هاي علمي ، دفاعي ، رزمي و ورزشي بسيجيان را بعنوان مهمترين اهداف راهبردي حوزه مقاومت بسيج در سال جاري عنوان كرد .
بر اساس اين گزارش برنامه هاي حوزه مقاومت بسيج شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در بخش هاي نيروي انساني ،تربيت و آموزش ،فرهنگي و اجتماعي ، اردويي ،قرآن و عترت ، تربيت بدني ،عمليات و بكارگيري ، بازرسي و فرماندهي ، برنامه ريزي و مالي ، بسيج خواهران ، تحليل و بررسي ،كانون بسيج مهندسين ،علمي و پژوهشي ،مخابرات ، فضاي مجازي ، بهداشت و درمان ،آمادگي و پشتيباني در سال جاري اجرايي خواهد شد .
گفتني است حوزه مقاومت بسيج شركت توزيع تهران بزرگ با بيش از 2000 نفر عضو فعال و عادي و 25 پايگاه وابسته در سال هاي 94 و 95 به عنوان برترين حوزه در سطح شركت هاي وابسته وزارت نيرو معرفي شد
کد خبر : 82096
تاریخ : پنج شنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٩٥ ٠٠:٠٠