مديرعامل برق منطقه اي خراسان خبرداد

انعقاد و پيگيري قرارداد 200 مگاوات اتصال به شبكه برق متقاضيان فوق توزيع و انتقال

مديرعامل برق منطقه اي خراسان با بيان عملكرد سال گذشته اين شركت، نقشه راه و برنامه عملياتي سال 96 را تشريح كرد.

مهندس متولي زاده با بيان عملكرد سال گذشته برق منطقه اي خراسان گفت: در اين خصوص اظهار داشت: در سال گذشته اين شركت موفقيت هاي زيادي را كسب كرد و در همين راستا چندين لوح افتخار دريافت نموده است.

وي همچنين افزود: مايه افتخار است كه شركت برق منطقه اي خراسان در كسب بسياري از موفقيت هاي وزارت نيرو در سال گذشته ، اثر گذار بوده و يا اين شركت در كسب موفقيت هاي بدست آمده، نقش اساسي داشته است.

مدير عامل شركت برق منطقه اي خراسان تصريح كرد: در سال 1395 و در سفرهاي رئيس جمهور به استان خراسان و همچنين سفر معاونين رئيس جمهور به اين استان ، پروژه هاي اين شركت از سوي استانداري خراسان رضوي جهت افتتاح مطرح شده است كه ثمره تلاش ، همكاري و هماهنگي تمامي نيروهاي شركت برق منطقه اي خراسان مي باشد.

انعقاد و پيگيري قرارداد 200 مگاوات اتصال به شبكه برق متقاضيان فوق توزيع و انتقال

مهندس متولي زاده در ادامه سخنان خود به تشريح فعاليت معاونت هاي اين شركت در سال گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: معاونت برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي خراسان در سال 1395 براي فراهم كردن شرايط اتصال به شبكه و تامين برق مشتركين صنعتي اقدامات شايسته اي انجام داده است و با مطالعات دقيق و برنامه ريزي مناسب ، انعقاد و پيگيري قرارداد 200 مگاوات اتصال به شبكه برق متقاضيان فوق توزيع و انتقال انجام شد وتمامي متقاضيان و مشتركين اين شركت از ارائه خدمات ، رضايت دارند.

وي طرح ذخيره عملياتي كه از سوي اين شركت بعنوان يك طرح ملي مطرح و اجرايي شده را جزو طرح هاي موفق در سطح كشور دانست كه بر اساس گزارش شركت مديريت شبكه در سال گذشته200 ميليارد تومان صرفه جويي براي صنعت برق كشور داشته است.

مهندس متولي زاده تمركز بر انجام تحقيقات كاربردي و هدفمند ، تهيه نرم افزارDCS و بومي سازي ساخت سوئيچگير پستهاي GIS و پيگيري فاينانس طرح جامع شهر مشهد در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي را ازديگر برنامه هاي اين معاونت برشمرد.

اجراي 32 پروژه در دولت تدبير و اميد

مدير عامل شركت برق منطقه اي خراسان در خصوص تشريح فعاليت هاي معاونت طرح و توسعه اظهار داشت: شركت برق منطقه اي خراسان در سال گذشته كه شرايط سخت مالي را پشت سر گذاشت، توانست طرح ها و پروژه هاي خود را تكميل كند و در اين راستا و در دولت يازدهم 32 پروژه برنامه ريزي شد كه تاكنون 28 پروژه به اتمام رسيده و بقيه
پروژه ها طي دو تا سه ماه آينده تكميل خواهد شد. وي افزود: افزايش بهره وري ، نوآوري و بهينه سازي اجراي پروژه ها در دستور كار اين شركت قرار دارد و چند كارگروه بهينه سازي در وزارت نيرو تشكيل شده است كه بهينه سازي پست هاي برق در كشور به معاونت طرح وتوسعه برق منطقه اي خراسان محول شده است كه اقدامات ارزشمندي در اين خصوص صورت گرفته است.مهندس متولي زاده توسعه توليد پراكنده را از ديگر اقدامات خوب درسال گذشته عنوان كرد.

كسب عنوان بهره برداري برتر در سطح كشور

وي كسب عنوان بهره برداري برتر در بين شركتهاي برق منطقه اي كشور ، كسب رتبه برتر در عملكرد مهندسي در سطح كشور ، تكميل و راه اندازي ديسپاچينگ پشتيبان AOC و RDC خراسان شمالي، توسعه اتوماسيون پستها، انجام به موقعPM و پايش كيفيت توان شبكه را از ديگر اقدامات معاونت بهره برداري اين شركت برشمرد.

مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان سال گذشته را سالي پر تلاش براي معاونت منابع انساني اين شركت عنوان كرد و افزود : ساماندهي ساختار سازماني ، تسهيل در فراهم كردن شرايط بازنشستگي براي همكاران، پيگيري براي جذب نيروي انساني مورد نياز ، عملكرد مناسب تغيير كارگزار بيمه درمان كاركنان ، پيگيري مسائل رفاهي و توسعه امكانات ورزشي ، اعزام كاركنان شركت به اردوهاي فرهنگي ، زيارتي و راهيان نور به كمك پايگاه مقاومت بسيج از جمله اقدمات اين معاونت در سال گذشته بوده است.

20 ميليارد تومان صرفه جويي در شركت برق منطقه اي خراسان

مهندس متولي زاده در ادامه سخنان خود به اقدمات معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه اي خراسان اشاره كرد و اظهار داشت: پاسخگويي مناسب به دستگاه هاي نظارتي ، دقت وسلامت دربرگزاري به موقع مناقصات و عقد قراردادها، تنظيم صورت هاي مالي باكمترين مشكل از فعاليتهاي خوب اين معاونت بوده است.وي يكي از اقدامات مهم شركت برق منطقه اي خراسان در سال گذشته را تسويه بدهي ارزي بانك صادرات عنوان كرد و افزود: با تلاش جسورانه مديران معاونت مالي و پشتيباني اين شركت ، موفق شديم بدهي ارزي به بانك صادرات را تسويه كنيم.

مهندس متولي زاده همچنين اظهار داشت: تهاتر ميلياردها تومان كالا به منظور تامين منابع براي پيمانكاران از جمله اقدامات مهم در راستاي اقتصاد مقاومتي در سال گذشته بود كه اقدامات صورت گرفته موجب شد تا شركت برق منطقه اي خراسان در پايان سال گذشته به پيمانكاران بدهكار نباشد و اين اقدام منجر به كاهش قيمت تمام شده پروژه ها شده است .

وي در ادامه با اشاره به اينكه تمام نيروگاه هاي برق در استان خراسان رضوي به بخش خصوصي واگذار شده است ، تصريح كرد: با تلاش مديران شركت برق منطقه اي خراسان در سال هاي گذشته80 ميليارد تومان منابع بابت فروش نيروگاه شريعتي در اختيار اين شركت قرار گرفت كه اين مبلغ نيز براي اجراي پروژه هاي اين شركت هزينه شد.

روابط عمومي موفق در عملكرد

مدير عامل شركت برق منطقه اي خراسان در ادامه عملكرد دفتر روابط عمومي اين شركت را در سال گذشته موفق دانست و گفت: برگزاري جلسات با كيفيت مطلوب وسطح بالا با هماهنگي خوب امور نظارت بر خدمات عمومي وفني از جمله جلسه شوراي معاونين وزارت نيرو با حضور وزير نيرو ، اطلاع رساني ، هماهنگي بين بخشي و خود كفايي در امور اجرايي برنامه ها از جمله اقدامات موفق دفتر روابط عمومي اين شركت در سال گذشته بوده است.وي ضمن اشاره به اينكه دفتر حراست و امورمحرمانه درسال گذشته وظيفه نظارتي خود را به خوبي انجام داده و دفتر حقوقي اين شركت نيز عملكرد مناسبي داشته و اقدامات موثري انجام داده است ، در ادامه تصريح كرد: در حوزه مديريت بحران و پدافندغيرعامل اقدامات موثري انجام شده است و در سال گذشته 24 تغيير مديريتي در شركت برق منطقه اي خراسان صورت گرفت و 2 بخش جديد شامل مجري فروش كالاها و دارايي هاي مازاد و مجري تامين منابع مالي به ساختار اين شركت افزوده شد.

نقشه راه سال 1396

مدير عامل شركت برق منطقه اي خراسان در ادامه سخنان خود به نامگذاري سال جاري از سوي رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و افزود : مدير انقلابي و توليد داخل دو كليد واژه ي در سخنان رهبر انقلاب بوده است كه خوشبختانه وجود مديران انقلابي و توجه ويژه به توليد داخلي تجهيزات در اين شركت را شاهد هستيم.مهندس متولي زاده در رابطه با توليد داخل اظهار داشت: طراحي نرم افزارهاي بومي ، انجام پروژه هاي تحقيقاتي و توسعه پست هاي GIS از جمله اين موارد بوده است.

وي با اشاره به سخنان معاون برق و انرژي وزير نيرو كه عملكرد شركت برق منطقه اي خراسان را همطراز با كشورهاي توسعه يافته و موفق دانسته است ، تصريح كرد: تحقق اين گونه عملكرد تنها با عشق ورزيدن به كار محقق مي شود كه در اين شركت مشهود است. مدير عامل شركت برق منطقه اي خراسان همچنين اظهار داشت: اين سطح از عملكرد نبايد ما را از توجه به نقاط ضعف و چالش هاي پيش رو غافل نمايد و در سال جاري همه بايد كمك كنيم تا صنعت برق در استان با مشكلي مواجه نشود.

مهندس متولي زاده توانمند سازي كاركنان و چابك سازي شركت ، ارزيابي هاي دقيق در بخش هاي مختلف شركت، برگزاري دوره هاي آموزشي كاربردي و صدور پروانه صلاحيت حرفه اي براي پيمانكاران و كاركنان ، هدفمند كردن تعميرات و تغيير آن از PM به RCM در بخش بهره برداري و كاهش خطاي نيروي انساني ، تكميل پروژه هاي نيمه تمام و شروع عمليات اجرايي طرح جامع شهر مشهد به صورت فاينانس و طراحي جديد شبكه هاي برق را از جمله اقدامات مهم سال 96 در شركت برق منطقه اي خراسان برشمرد.

مدير عامل شركت برق منطقه اي خراسان با اشاره به اينكه فاينانس خطوط انتقال و فوق توزيع كشور به اين شركت محول شده است، خاطرنشان ساخت : اين موضوع يك اقدام بزرگ محسوب مي شود و تمام بخش هاي شركت بايد كمك كنند تا اين امر به خوبي انجام و به نتيجه برسد.وي راه اندازي RDC هاي خراسان جنوبي و سبزوار و بهره برداري از آن را را از ديگر اقدامات اين شركت در سال96 عنوان كرد.

وي در پايان خاطر نشان ساخت: توجه به انجام ارزيابي ها ، به ويژه ارزيابي هاي داخلي در اين شركت را مهم دانست و افزود: در سال جاري با توجه به انتخابات پيش رو كه سال حساسي مي باشد ، وظيفه سنگين تامين برق بر دوش كليه كاركنان اين شركت است تا ان شاالله انتخابات پرشور و با حضور حداكثري مردم را داشته باشيم.

کد خبر : 82084
تاریخ : دو شنبه ، ٢١ فروردین ١٣٩٦ ١٢:٤٨