صرفه جويي 250 ميليارد ريالي در پيك بار 95 با مشاركت صنايع بزرگ استان يزد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي يزد، فاطمه زارع رئيس گروه مديريت مصرف اين شركت با اشاره به منافع اقتصادي اجراي طرح هاي پيك سايي براي صنعت برق كشور، اظهار داشت: به منظور ايجاد يك مگاوات برق در محل مصرف بايد حدود 1.5 برابر نيروگاه ايجاد كنيم و با توجه به كاهش 80 مگاواتي اين شركت در روز، پيك شبكه سراسري براي پاسخگويي به اين نياز، سالانه 255 ميليارد ريال هزينه به صنعت برق تحميل مي شد.

وي در ادامه با بيان اين كه با افزايش دما و روند افزايش مصرف برق، اجراي برنامه هاي مديريت بار و پيك سايي در دستور كارگروه مديريت مصرف اين شركت قرار گرفت؛ افزود: به همين منظور طرح هاي ذخيره عملياتي صنايع، تعطيلات و تعميرات صنايع، برنامه شناورسازي پيك صنايع بزرگ، به كارگيري مولد اضطراري صنايع با همكاري صنايع بزرگ استان انجام شد.

زارع اجراي طرح ملي ذخيره عملياتي را از سال 93 باهدف كنترل و مديريت بار در دو ماه تير و مرداد عنوان كرد و گفت: اجراي اين طرح، دستاوردهايي نظير: پيك سايي، كاهش هزينه هاي بهره برداري و توليد و افزايش قابليت اطمينان شبكه برق را در برداشته است و با اجراي طرح پاداش 32 هزار ميليارد ريالي به صنايع همكار پرداخت شده است.

وي ادامه داد: در طرح ذخيره عملياتي حداكثر همكاري صنايع استان به ميزان 142 مگاوات در روز 20 تيرماه اتفاق افتاد كه همكاري در روز 30 تيرماه نيز (روز پيك شبكه سراسري) 71 مگاوات بود.

رئيس گروه مديريت مصرف شركت برق منطقه اي يزد طرح تعطيلات و تعميرات صنايع را به عنوان يكي ديگر از برنامه هاي اجرايي براي مديريت بار صنايع در بازه زماني 15 خرداد تا 15 شهريور برشمرد و تصريح كرد: در اين طرح هم با تخفيف 8 هزار ميليارد ريالي به صنايع همكار، حداكثر كاهش بار در روز پيك شبكه سراسري 11 مگاوات و مقدار انرژي صرفه جويي شده در مدت اجراي طرح، بيش از 6 ميليون و 800 هزار كيلووات ساعت بود.

زارع با اشاره به اين كه در طرح برنامه شناورسازي پيك صنايع بزرگ با استناد به بند 2 شرايط عمومي تعرفه هاي برق، اظهار كرد: پس از طرح و بررسي موضوع در كميته كاهش پيك بار، ساعات پيك اين صنايع، در دو ماه تير و مرداد به 8 ساعت افزايش يافت و براي حفظ 1460 ساعت پيك در كل سال، در ماه هاي فصل پاييز صفر در نظر گرفته شد و با اجراي اين طرح، انگيزه مشتركان براي شركت در برنامه هاي مديريت بار افزايش يافت.

وي همچنين، از اجراي طرح به كارگيري مولد اضطراري صنايع با هماهنگي مجتمع چادرملو و استفاده از پتانسيل نيروگاه 25 مگاواتي اين شركت براي كنترل و مديريت اوج بار خبر داد و افزود: در اين راستا اين شركت با توليد بيش از 1600 مگاوات ساعت در دو ماه تير و مرداد در برنامه مديريت بار شبكه برق استان شركت كرد.

وي در پايان ضمن قدرداني از هماهنگي و همكاري صنايع بزرگ استان در مديريت و كنترل پيك تابستان 95، اظهار اميدواري كرد: صنايع بزرگ استان با برنامه ريزي و مديريت تجهيزات و هماهنگي برنامه هاي تعميرات خود در ايام اوج بار، براي عبور از پيك بار 96 نيز همكاري و اين شركت را براي استمرار تامين برق و پايداري شبكه ياري كنند.

کد خبر : 81447
تاریخ : چهار شنبه، ٢٢ دی ١٣٩٥ ١٠:٤٢