معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير در دومين مميزي يكپارچه شركت برق منطقه اي سمنان

انجام دقيق مميزي شركت هاي برق، موجب رشد و تعالي بيش از پيش صنعت برق مي شود

با حضور معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير و كارشناسان ارشد صنعت برق كشور دومين مميزي يكپارچه صنعت برق در شركت برق منطقه اي سمنان انجام شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي سمنان، با حضور معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير و كارشناسان ارشد صنعت برق كشور دومين مميزي يكپارچه صنعت برق در شركت برق منطقه اي سمنان انجام شد.

دكتر مجيد فرمد معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير و سرپرست تيم مميزي با بيان اهميت و ضرورت مميزي در صنعت برق گفت: انجام كامل و دقيق مميزي صنعت برق از سوي گروه مميزي موجب مي شود صنعت برق كشور، در راستاي ماموريت خود بهتر از گذشته گام برداشته و موجب رشد و تعالي بيش از پيش اين صنعت مي شود.

سرپرست گروه مميزي با اشاره به اثرات مثبت و سازنده مميزي شركت هاي برق افزود: تعاملات ارزنده و تبادل تجربيات حين مميزي موجب مي شود كه نقاط قوت شركت هاي برق بدين واسطه افزايش يابد.

مهندس سيد علي اكبر صباغ، رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت برق منطقه اي سمنان با اظهار تشكر از حضور تيم مميزي در اين شركت، بيان داشت: برگزاري اين گونه مميزي ها موجب افزايش يادگيري سازماني و ارتقاء دانش كاركنان مي شود.

مهندس صباغ بااشاره به موفقيت ها و افتخارات شركت برق منطقه اي سمنان طي سالهاي گذشته افزود: پرسنل خدوم اين شركت عليرغم كمبود نيروي انساني و مشكلات نقدينگي، سعي مي كنند كارها را به درستي و بدون نقص به انجام برسانند كه اين نشان از روحيه مشاركت و حس تعلق سازماني و تخصص و تعهد آنان دارد.

وي اظهار اميدواري كرد: با انجام اين مميزي و اعلام نقاط قوت و قابل بهبود از سوي گروه مميزي صنعت برق، بتوان با جبران كمبودها، امكان خدمت رساني بيشتر به مردم شريف استان را فراهم كرد.

گفتني است تيم مميزي شركت برق منطقه اي سمنان با حضور 22 تن از مديران و كارشناسان ارشد شركتهاي برق منطقه اي باختر – خراسان - مازندران- تهران - فارس – زنجان –گيلان و شركت توانير و مديريت شبكه برق ايران طي 2 روز، بخش هاي مختلف اين شركت را بمنظور بررسي و انطباق يا عدم انطباق عملكرد با قوانين، مقررات، آيين نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها مميزي كردند.

کد خبر : 81006
تاریخ : شنبه ، ٢٩ آبان ١٣٩٥ ١١:٣٠
تعداد بازديد : ٢٧٩