مميّزي عملكرد شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان سمنان بيان داشت: در راستاي دومين مميّزي يكپارچه كليه شركت هاي زيرمجموعه شركت توانير كه از 27 مهر ماه لغايت 30 آذر انجام خواهد شــد، عملكـرد شركــت توزيع نيروي برق استان سمنان مميّزي مي شود.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، مديرعامل اين شركت با اعلام خبر فوق بيان داشت: در راستاي دومين مميّزي يكپارچه كليه شركت هاي زيرمجموعه شركت توانير كه از 27 مهر ماه لغايت 30 آذر انجام خواهد شــد، عملكـرد شركــت توزيع نيروي برق استان سمنان مميّزي مي شود.

مهندس سيدمحمد موسوي زاده اظهار داشت: برنامه مميزي عملكرد واحدهاي مختلف اين شركت از 18 تا 20 آبان ماه و با حضور 27 نخبه صنعت برق كشور از 16 استان انجام مي شود.

وي گفت: كاهش تلفات، بهره برداري، خدمات مشتركان، مديريت مصرف، مهندسي، ايمني، برنامه ريزي، آموزش، برآورد بار و انرژي، برنامه ريزي نيروي انساني، ساختار امكانات و منابع انساني، پاسخگوئي به استعلامات، اراضي، املاك و مستندسازي، دعاوي فناوري اطلاعات و ارتباطات، پشتيباني، مالي، روابط عمومي، سيستم هاي مديريتي، بهره وري، تحقيقات، امور مجامع، نظام پرداخت، انگيزيشي، تامين مدير و سازماندهي، به عنوان حوزه هاي مميّزي به شمار مي روند.

رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت توزيع برق استان همچنين تصريح كرد: فرآيند مميّزي به نوعي تعاطي افكار است و بررسي فعاليت هاي همكاران توسط مميّزان خبره، فرصت شايسته اي براي تبادل نظر، انتقال تجربيات وتبيين و بازنگري در استانداردهاي كاري است.

کد خبر : 80858
تاریخ : دو شنبه ، ١٠ آبان ١٣٩٥ ١٢:٥٦
تعداد بازديد : ٢٩٠