مديرعامل توانير

فصل پيك ادامه دارد، مشتركان از طرح هاي تشويقي برق استفاده كنند

سال گذشته 2 هزار و 200 مگاوات صرفه جويي در كشور صورت گرفته است كه در نظر داريم اين ميزان در سال جاري به 3 تا 3هزار و 500 مگاوات افزايش يابد.


مديرعامل شركت مادر تخصصي توانير اظهارداشت: درحالي كه سال گذشته پيك مصرف برق به 50 هزار و 177 مگاوات رسيده بود، اين ميزان در سال جاري از 51 هزار مگاوات فراتر رفته است.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ مهندس آرش كردي با بيان اين كه نمي توان انتظار داشت اوج مصرف روي همين ميزان باقي بماند افزود: نگاهي به آمارسال هاي گذشته نشانگر آن است كه نمي توان پيك را سپري شده حساب كرد و به اين دليل بايد گفت كه احتمال افزايش مصرف برق، همچنان وجود دارد.
كردي خاطرنشان ساخت: فصل پيك مصرف از 15 خرداد آغاز تا پايان مرداد ادامه دارد ومجموعه صنعت برق همه توان خود را براي رسيدن به آمادگي صد درصدي در طول سال به كار بسته است تا ايام پيك بدون مشكل سپري شود.

سال گذشته 2 هزار و 200 مگاوات صرفه جويي در كشور صورت گرفته است كه در نظر داريم اين ميزان در سال جاري به 3 تا 3هزار و 500 مگاوات افزايش يابد.
مديرعامل توانير با تاكيد براهميت رعايت مديريت مصرف توسط همه مشتركان افزود: سال گذشته بار مصرف در 300 ساعت از سال بالاي 90 درصد بوده يعني در 1.7 درصد ساعات سال اين مهم به بيش از 95 درصد پيك رسيده است.
كردي خاطرنشان ساخت: سال گذشته 2 هزار و 200 مگاوات صرفه جويي در كشور صورت گرفته است كه در نظر داريم اين ميزان در سال جاري به 3 تا 3هزار و 500 مگاوات افزايش يابد.
وي بهره گيري از مشوق هاي قانوني تعريف شده و آئين نامه هاي ابلاغي توسط وزير نيرو را در اين زمينه موثر دانست و افزود: خوشبختانه امسال علاوه بر طرح هاي تعطيلات و تعميرات و ذخيره عملياتي، آئين نامه تشويقي مشتركين ديماندي اداري و ساير مصارف (تجاري) جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار براي مديريت مصرف در ساعات اوج بار نيز ابلاغ شده است.
مديرعامل توانير با بيان اين كه نزديك به يك سوم از برق كشور در بخش صنعت به مصرف مي رسد، تصريح كرد: به نظر مي رسد با استفاده از پتانسيل طرح هاي تعطيلات و تعميرات و ذخيره عملياتي بتوان صنايع را براي اعمال مديريت بار برق مصرفي تشويق كرد چرا كه اين دو طرح مزاياي مالي بسياري براي صنايع به دنبال دارد و باعث كاهش هزينه هاي آنها مي شود.
كردي گفت: تاكنون جاي خالي طرحي كه براساس آن مشتركان اداري و تجاري نيز بتوانند از مشوق هاي لازم در مديريت مصرف برخوردار شوند، احساس مي شد كه خوشبختانه امسال آئين نامه تشويقي مشتركين ديماندي اداري و ساير مصارف (تجاري) جهت مشاركت در برنامه پاسخگويي بار براي مديريت مصرف در ساعات اوج بار نيز ابلاغ شد.
مديرعامل توانير گفت: براساس اين آئين نامه مشتركان اداري و تجاري نيز مي توانند در ايام پيك براي اعلام آمادگي و مشاركت در اين طرح به شركت هاي توزيع برق مراجعه و از مزاياي آن نيز بهره مند شوند.

کد خبر : 80002
تاریخ : دو شنبه ، ١٤ تیر ١٣٩٥ ١٢:٤٥