موافقت با احداث 75 مگاوات نيروگاه توليد پراكنده در گيلان

در نوزدهمين جلسه كميته مشاركت توسعه مولدهاي مقياس كوچك با تقاضاي رونا كسازان غرب پرتو براي احداث مولدهاي مقياس كوچك در گيلان موافقت شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، در اين جلسه كه با تقاضاي شركت رونا كسازان غرب پرتو براي صدورموافق تنامه احداث مولد مقياس كوچك به ظرفيت 50 مگاوات در محدوده برق گيلان برگزار شده بود، مقرر شد سرمايه گذار در مجاورت پستهاي لاهيجان 2- پست هشتپر وناحيه گلسار رشت به دنبال زمين مناسب باشد.
همچنين تقاضاي شركت اقتصاد انرژي منطقه آزادب راي صدور موافقت نامه براي احداث 25 مگاوات نيروگاه مولد مقياس كوچك در پست آستارا منوط به بررسي ميداني همكاران بهره برداري (دفتر بازار برق- امور بهره برداري) در محوطه پست آستارا شد.
بنابراين گزارش، با توجه به اينكه برق گيلان زمين متناسب با شرايط مورد نياز شركت مپنا به منظور احداث نيروگاه برق، حرارت و آب شيرين در اختيار ندارد، مقرر شد تا شركت مپنا پيگير زمين مورد نياز خود بوده و برق گيلان در اين زمينه همكاري لازم را انجام دهد

کد خبر : 77564
تاریخ : شنبه ، ١٨ مهر ١٣٩٤ ١٥:٠٣
تعداد بازديد : ١٠٢٢