ركوردي جديد در توليد برق نيروگاه قم به ثبت رسيد

بيشترين ميزان توليد انرژي در ماه هاي ارديبهشت به ميزان 403 ميليون كيلووات ساعت به سال 89 اختصاص داشت.
توليد برق نيروگاه سيكل تركيبي قم در ارديبهشت امسال 11 ميليون كيلووات ساعت افزايش يافت كه اين امر باعث خلق ركوردي جديد در ميزان توليد برق اين نيروگاه ها در ماه هاي ارديبهشت شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي نيروگاه سيكل تركيبي قم، اين نيروگاه در ارديبهشت سال جاري بيش از 414 ميليون كيلووات ساعت انرژي خالص توليد و به شبكه سراسري تزريق كرد.
اين ميزان توليد 11 ميليون كيلووات ساعت بيشتر از آخرين ركورد توليد برق نيروگاه قم در ماه هاي ارديبهشت بود.
بيشترين ميزان توليد انرژي در ماه هاي ارديبهشت به ميزان 403 ميليون كيلووات ساعت به سال 89 اختصاص داشت.
اين درحالي است كه در ارديبهشت سال جاري با افزايش توليد بيش از 11 ميليون كيلووات ساعت، ركورد جديدي در توليد نيروگاه قم به ثبت رسيد.
شايان ذكر است نيروگاه سيكل تركيبي قم با 4 واحد گازي 128.5مگاواتي و 2 واحد بخار 100 مگاواتي است كه در مجموع توان توليد اين نيروگاه را به 714 مگاوات مي رساند. اين نيروگاه در كيلومتر 15 جاده قم-اراك و در جنوب غربي شهرستان قم در زميني به مساحت 220 هكتار ساخته شده است.
نيروگاه قم با دو سوخت گاز و گازوئيل قابل بهره برداري است. سوخت اصلي نيروگاه گاز طبيعي است كه از خط لوله سراسري تأمين مي شود و سوخت دوم و كمكي آن گازوئيل است كه در موارد خاص افت فشار گاز در فصل زمستان از آن استفاده مي شود.
جهت ذخيره سوخت چهار منبع در مجموع با ظرفيت 117 ميليون متر مكعب در نيروگاه نصب شده است.
نخستين واحد اين نيروگاه سيكل تركيبي در سال 72 وارد مدار توليد شد و از آن پس به تدريج با به مدار آمدن ساير واحدهاي گازي و تكميل بخش بخار، همواره يكي از مطمئن ترين مراكز توليد برق كشور به شمار رفته است.
کد خبر : 69330
تاریخ : یکشنبه ، ١٩ خرداد ١٣٩٢ ٠٩:٥٩
تعداد بازديد : ٧٥٣
فرستنده خبر : محمدرضا مددي