توليد 28 هزار و 108 گيگاوات ساعت برق در نيروگاه هاي خوزستان

ميزان مصرف انرژي در سال گذشته برابر با 30 هزار و 721 گيگاوات ساعت بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 7/4 درصد افزايش يافته است. همچنين در دوازده ماهه سال 91 حداكثر بار شبكه خوزستان برابر با شش هزار و 853 مگاوات بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 8/3 درصدافزايش داشته است.
معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: توليد برق كل استان در سال گذشته 28 هزار و 108 گيگاوات ساعت بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد كاهش داشته است.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي خوزستان، عبدالرسول زرگرافزود: سهم نيروگاههاي برق آبي درسال 91 برابر 35 درصد و نيروگاههاي حرارتي 65 درصد كل توليد انرژي توليدي بود كه نيروگاههاي حرارتي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 8/1 كاهش توليد داشته اند.
زرگربا اشاره به اين كه نيروگاههاي حرارتي و گازي استان كه شامل رامين، زرگان، آبادان، خرمشهر و فجر هستند، خاطرنشان كرد: اين نيروگاه ها درسال گذشته يكهزار و 8162 گيگاوات ساعت توليد داشته اند كه از اين ميزان64 درصد توسط بخش دولتي (نيروگاه رامين) و 36 درصد توسط نيروگاههاي بخش خصوصي توليد و به شبكه تحويل شد.
وي اظهارداشت: نيروگاههاي حرارتي استان در اين دوره به طور متوسط در هر روز بيش از 50 گيگاوات ساعت برق توليد و به شبكه تحويل داده اند.
معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي خوزستان تصريح كرد: ميزان مصرف انرژي در سال گذشته برابر با 30 هزار و 721 گيگاوات ساعت بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 7/4 درصد افزايش يافته است.
زرگر ادامه داد: در دوازده ماهه سال 91 حداكثر بار شبكه خوزستان برابر با شش هزار و 853 مگاوات بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 8/3 درصدافزايش داشته است.
وي گفت: حداكثر بار اسفند ماه برابر با دو هزار و 745مگاوات بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد كاهش داشته است.
وي با تقدير مشتركان خوزستاني به دليل همكاري درمديريت مصرف انرژي الكتريكي در سال گذشته گفت: با توجه به اينكه متوسط دماي هوا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته(1390) گرمتر بوده، اميدواريم فرهنگ استفاده بهينه از انرژي الكتريكي در كليه اقشار جامعه به طور جدي مَد نظر قرار گيرد.
زرگرافزود: گرچه شركت برق منطقه اي خوزستان تمهيدات لازم جهت تامين برق مطمئن و پايدار را براي كليه مشتركين فراهم نموده اما به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه و استفاده بهينه از انرژي الكتريكي ضرورت مديريت مصرف برق خصوصاً در ساعات پيك ازساعت 19 الي 23 توسط كليه مصرف كنندگان لازم و ضروري است.
کد خبر : 68275
تاریخ : یکشنبه ، ٠١ اردیبهشت ١٣٩٢ ١٢:٥٥
تعداد بازديد : ١٢٠٠
فرستنده خبر : حسن دهقاني