اخبار
گردآوري شده توسط شرکت توانير
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير؛ طراحي شبكه برق بايد بر اساس اقليم جديد صورت ...
بيست و هشتمين جلسه كارگروه «بهينه سازي طراحي خطوط و بررسي حريم ها» با حضور «دكتر رجبي مشهدي » معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير در شركت برق منطقه اي گيلان برگزار شد.
سند چشم انداز توانير در افق 1404 نهايي شد؛ تعيين اهداف 12 گانه صنعت برق در سند چشم انداز توانير
سند چشم انداز شركت توانير در افق سال 1404 پس از جلسات متعدد، نهايي شد. در اين سند اهدافي 12 گانه براي صنعت برق ترسيم شده است كه از آن جمله مي توان به تاب آوري شبكه و توانمندي صنعت در مديريت بحران و پدافند غير عامل، اتوماسيون و هوشمندسازي شبكه برق، كسب فناوريهاي نوين و كاربردي، مركزيت تبادل برق در منطقه و مديريت عرضه و تقاضاي برق اشاره كرد.