صفحه 3 از 4

برپايي همايش توسعه مولدهاي مقياس كوچك در برق منطقه اي آذربايجان

همايش آموزشي - ترويجي توسعه مولدهاي مقياس كوچك با حضور جمعي از مديران وزارت نيرو، وزارت صنايع، شركت توانير، سازمان بهره وري انرژي ايران و نيز مديران ادارات و كارخانجات دولتي و خصوصي استانهاي آذربايجانشرقي، آذربايجان غربي و اردبيل به ميزباني برق منطقه اي آذربايجان برگزار شد.

5 تقاضا براي احداث نيروگاههاي مقياس كوچك در استان گيلان

از ابتداي سال جاري تاكنون 5 تقاضاي احداث نيروگاههاي مقياس كوچك در دستور كار شركت توزيع نيروي برق استان گيلان قرار گرفته است.

همايش آموزشي توسعه مولدهاي مقياس كوچك را در برق منطقه اي آذربايجان برگزار ميشود

در جهت طرح توسعه مولد مقياس كوچك و نظارت بر عملكرد واحدهاي جلب مشاركت، سازمان بهره­وري انرژي ايران همايش يك روزه آموزشي در برق منطقه اي آدربايجان برگزار ميكند.

سرمايه گذاري براي احداث نيروگاه هاي مولد كوچك در برق باختر انجام مي شود

به منظور افزايش بهره وري انرژي، گسترش مشاركت بخش غيردولتي در تامين برق و آزادسازي فضاي بازرگاني برق در كشور حمايت هاي موثري از سرمايه گذاري در احداث مولدهاي مقياس كوچك گازسوز انجام مي شود.

سازمان بهره وري انرژي ايران سمينار انجام مطالعات توليد پراكنده با ملاحظات CHP را برگزار نمود

بنا به گزارش امور ارتباطات سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا): سمينار انجام مطالعات توليد پراكنده DG با امكان استفاده به صورت CHP در صنايع بالاي يك مگاوات توسط سازمان بهره وري با همكاري دانشگاه صنعتي امير كبير برگزار گرديد.

برگزاري همايش «انجام مطالعات توليد پراكنده با ملاحظات CHP» در تهران

همايش انجام مطالعات توليد پراكنده DG با امكان استفاده به صورت CHP در صنايع بالاي يك مگاوات توسط سازمان بهره­وري با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد.

موافقت با تقاضاي احداث 100 مگاوات مولد مستقل كوچك در استان گيلان

دومين جلسه جلب مشاركت توسعه مولدهاي مقياس كوچك در برق منطقه اي گيلان برگزار شد.

رويه اجرايي تأديه پيش پرداخت و پيش خريد برق بر روي سايت قرار گرفت.

رويه اجرايي تأديه پيش پرداخت و پيش خريد برق بر روي سايت قرار گرفت.

الحاقيه تفاهم نامه همكاري بين وزارتين نيرو و صنايع ومعادن

الحاقيه تفاهم نامه همكاري مصوب 23/7/87،بين وزارتين نيرو و صنايع و معادن منعقد گرديد. جهت دريافت متن كامل به بخش دستورالعملها رديف26 مراجعه نماييد.

دستورالعمل اختصاص فضاي لازم براي احداث مولدهاي مقياس كوچك در پستهاي برق بر روي سايت قرار گرفت.

دستورالعمل اختصاص فضاي لازم براي احداث مولدهاي مقياس كوچك در پستهاي برق بر روي سايت قرار گرفت.

نخستين نيروگاه توليد پراكنده به شبكه توزيع برق مشهد متصل شد

در جهت اجراي سياستهاي جديد تامين برق شركت توانير، اولين نمونه نيروگاه توليد پراكنده تجديدپذير از نوع بيوگاز سوز لندفيل و با ظرفيت دو دستگاه مولد 300 كيلوواتي به شبكه توزيع برق شهرستان مشهد پيوست.

رويه هاي اجرايي محاسبه بازده الكتريكي موثر،محاسبه متوسط هزينه متغير و صدور تاييديه فني مولد هاي مقياس كوچك بر روي سايت قرار گرفت

رويه هاي اجرايي محاسبه بازده الكتريكي موثر ، محاسبه متوسط هزينه متغير و صدور تاييديه فني مولد هاي مقياس كوچك بر روي سايت قرار گرفت

بهره برداري از نخستين نيروگاه توليد همزمان برق و حرارت در وزارت نيرو

نخستين نيروگاه توليد همزمان برق و حرارت متصل به شبكه سراسري برق ايران با استفاده از موتور ژنراتور گازسوز chpبه ظرفيت 4 مگاوات در كنار ساختمان وزارت نيرو افتتاح شد.

برگزاري همايش طرح توسعه مولد مقياس كوچك در سازمان بهره وري انرژي ايران

همايش طرح توسعه مولد مقياس با هدف ارائه آموزشهاي كوتاه مدت براي واحدهاي جلب مشاركت، با حضور مديران و كارشناسان توانير، برقهاي منطقه­اي و توزيع نيروي برق در سازمان بهره وري انرژي ايران برگزار شد.

ايجاد نيروگاههاي كوچك در مواقع بحران از خاموشيها جلو گيري مي كند

معاون بهره برداري شركت توزيع نيروي برق استان مركزي گفت: ايجاد نيروگاههاي كوچك در مواقع بحران و حوادث غبرمترقبه از بروز خاموشيها جلوگيري مي كند.

نيروگاه گازي مجتمع پتروشيمي تبريز به عنوان مولد مقياس كوچك به شبكه سراسري برق كشور پيوست

برق توليدي نيروگاه گازي 15 مگاواتي مجتمع پتروشيمي تبريز به عنوان مولد مقياس كوچك وارد شبكه سراسري برق كشور شد.

همايش طرح توسعه مولد مقياس كوچك از سوي سازمان بهره وري انرژي ايران برگزار مي شود

سازمان بهره­وري انرژي ايران در نظر دارد همايش يك روزه طرح توسعه مولد مقياس كوچك را به منظور ارتقاي سطح آگاهي و دانش مسئولان واحدهاي مرتبط با اين طرح برگزار كند.

تقاضا براي احداث و نصب 5 مولد مقياس كوچك برق در استان همدان

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان گفت: از متقاضيان احداث مولدهاي مقياس كوچك در اين استان حمايت مي شود.

تاكيد دكتر علي آبادي برانتقال دانش فني و ساخت داخل تجهيزات توليد پراكنده

معاون وزير نيرو در جلسه بررسي مسائل اجرايي صنعت برق بر انتقال دانش فني و ساخت داخل تجهيرات توليد پراكنده تاكيد كرد.
صفحه 3 از 4