صفحه 1 از 1

بررسي راهكارهاي تامين مالي طرح هاي بخش انرژي و اب با حضور مديران بانكي و انرژي كشور

همزمان با دومين روز از دوازدهمين همايش بين المللي انرژي، نشست تخصصي تامين مالي طرح هاي انرژي آب و محيط زيست برگزار شد.

اقتصاد صنعت برق بايد به صورت اساسي مورد توجه قرار گيرد

مديرعامل شركت توانير در همايش بين المللي انرژي
مديرعامل شركت توانير گفت: هرگونه تجديدساختار يا ايجاد تغيير در صنعت برق بدون توجه به اقتصاد صنعت برق بدون نتيجه خواهد بود.

دوازدهمين همايش بين المللي انرژي فردا در تهران آغاز مي شود + برنامه همايش

با حضور وزير نيرو
دور جديد همايش بين المللي انرژي از فردا 29 خرداد ماه جاري در حالي با حضور وزير نيرو در تهران كليد خواهد خورد كه مسئولان ارشد شوراي جهاني انرژي نيز در آن حضور خواهند داشت.

دوازدهمين همايش بين المللي انرژي در تهران آغاز مي شود

از 29 خرداد ماه جاري
دور جديد دوسالانه همايش بين المللي انرژي از 29 خرداد ماه جاري در تهران كليد مي خورد.
صفحه 1 از 1