• خانه
  • |
  • نقشه سايت
  • |
  • ارتباط با ما
  • |
  • کاربران
  • |
  • کاربران
  • |
  • کاربران
چهار شنبه، ٠٧ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 2 روز پيش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› اهداي نشان ملي خدمت به معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي
نشان ملي خدمت توسط رئيس جمهور به مهندس محمد بهزاد معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي اهدا شد.
١٣٩٢-٠٢-٠٤ ١٠:٠٠
› ستاد مركزي مشاوران جوان صنعت برق تشكيل مي شود
مشاور جوان مديرعامل شركت توانير از تشكيل ستاد مركزي مشاوران جوان صنعت برق خبر داد.
١٣٨٩-٠٧-٠٦ ١٥:١٥
› اولين نشست تخصصي مشاوران جوان صنعت آب و برق برگزار گرديد.
گروه مشاوران جوان هم بايد نگاهي به عملكرد وزارت نيرو در سطوح مختلف داشته باشند و هم نگاهي به برنامه هاي آتي وزارت و آنرا با وزير و مديران مطرح نمايند." وزير محترم نيرو
١٣٨٩-٠٦-١٣ ١٣:٥٦