صفحه 1 از 1

اهداي نشان ملي خدمت به معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي

نشان ملي خدمت توسط رئيس جمهور به مهندس محمد بهزاد معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي اهدا شد.

ستاد مركزي مشاوران جوان صنعت برق تشكيل مي شود

مشاور جوان مديرعامل شركت توانير از تشكيل ستاد مركزي مشاوران جوان صنعت برق خبر داد.

همايش مشاوران جوان غرب كشور در كرمانشاه

چکیده خبر موجود نیست.

همايش مشاوران جوان شمال غرب كشور در تبريز

چکیده خبر موجود نیست.

اولين نشست تخصصي مشاوران جوان صنعت آب و برق برگزار گرديد.

گروه مشاوران جوان هم بايد نگاهي به عملكرد وزارت نيرو در سطوح مختلف داشته باشند و هم نگاهي به برنامه هاي آتي وزارت و آنرا با وزير و مديران مطرح نمايند." وزير محترم نيرو

سياست وزارت نيرو در استفاده از نيرو هاي جوان است

دكتر دارياني :
چکیده خبر موجود نیست.
صفحه 1 از 1