صفحه 1 از 1

شرايط صنعت برق ديناميك است

مديرعامل توانير
مديرعامل توانير گفت: در صنعت برق و يا ساير صنايع نبايد مسائل را به صورت ماندگار يا در حال گذر در نظر بگيريم و بگوئيم كه يا شرايط خيلي خوب و عالي است يا اينكه شرايط بد و وضعيت بحراني است، بلكه بايد بين دوحالت ماندگار و درحال گذر، وضعيت ديگري به نام ديناميكي را در نظر بگيريم و بايد سعي كنيم در شرايط ديناميكي حركت كنيم.

عوارض برق كه در قبوض درج مي شود چيست؟

عوارض برق مبحثي است براي نخستين بار در قانون بودجه امسال درخصوص آن به تصميم گيري پرداخته و وظيفه جمع آوري و چگونگي هزينه كرد آن نيز مشخص شده است.

ايمن شدن شبكه برق 12 روستاي زنجان دربرابراستفاده غيرمجاز

پس از اتمام اين پروژه ميانگين تلفات شبكه برق مناطقي كه اين 12 روستا در آن قرار دارند، از 72 به 16 درصد كاهش يافت.

كاهش چشمگير تلفات برق لرستان

مديرعامل برق لرستان خبرداد
درسال 91با توجه به حساسيت موضوع تعداد 9جلسه كميته عالي كاهش تلفات ،13جلسه كارگروه كارشناسي ستادي و30جلسه عملياتي شهرستاني با 2546نفر ساعت كار كارشناسي برگزار شد.

نيروي انتظامي لرستان از نصب كابلهاي خودنگهدار تقدير كرد

در پي كاهش سرقت سيمهاي برق
فرمانده نيروي انتظامي لرستان ازنصب كابلهاي خودنگهدار وتاثير آن دركاهش سرقت شبكه ها قدرداني كرد.

كابل هاي خودنگهدار در لرستان جايگزين سيم هاي مسي شد

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان لرستان گفت: حدود سه هزار كيلومتر كابل خود نگهدار، جايگزين شبكه هاي مسي در لرستان شد.

جمع آوري بيش از هزار انشعاب غيرمجاز در اراك

مدير توزيع برق شهرستان اراك از تبديل 2789 كنتور برق آنالوگ به ديجيتال در اين شهرستان طي سال گذشته خبر داد.

صورتجلسه كميته تخصصي طرح ملي كاهش تلفات انرژي

چکیده خبر موجود نیست.

خلاصه گزارش شركت برق منطقه اي مازندران

چکیده خبر موجود نیست.

تشريح اقدامات شركت توزيع برق استان مركزي در زمينه كاهش تلفات

اقدامات شركت توزيع نيروي برق استان مركزي در زمينه كاهش تلفات و كاهش پيك بار تشريح شد.

هفتمين همايش ملي انرژي

هفتمين همايش ملي انرژي پايداري انرژي، امنيت عرضه ، مديريت تقاضا و اصلاح الگوي مصرف « فراخوان چكيده مقاله » ( Extended Abstract ) تهران – 27 و 28 مهر 1388 هفتمين همايش ملي انرژي با استفاده از تجربه برگزاري همايش هاي گذشته در مهر ماه 1388 در تهران برگزار خواهد شد. اين همايش براي اولين بار با مشاركت وزارت نيرو و وزارت نفت توسط كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود.
صفحه 1 از 1