صفحه 1 از 1

نمايشگاه ايران تله كام 2017 در مهر ماه 96 برگزار مي شود

چکیده خبر موجود نیست.

كتاب راهنماي تدوين راهبرد ملي فناوري اطلاعات منتشر شد

ICTPRESS- كتاب " راهنماي تدوين راهبرد ملي فناوري اطلاعات "، با ترجمه اي از محمدشهاب شمس و به همت دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منتشرشد

كتاب "شناخت جوامع دانايي" منتشر شد

چکیده خبر موجود نیست.

انجمن انفورماتيك ايران سي ساله شد

چکیده خبر موجود نیست.
صفحه 1 از 1