صفحه 1 از 6

نشست تخصصي «داده كاوي در صنعت برق» برگزار مي شود

توسط معاونت هماهنگي توزيع توانير
نشست تخصصي داده كاوي در صنعت برق از سوي معاونت هماهنگي توزيع شركت توانير مهر ماه آينده در تهران برگزار مي شود.

چهارمين سمينار آموزشي سيستم اطلاعات مكاني (GIS) در شركت برق منطقه اي خوزستان برگزار شد

چهارمين سمينار آموزشي سيستم اطلاعات مكاني (GIS) جهت پرسنل معاونت بهره برداري با حضور رؤساي نواحي و كارشناسان بهره برداري در سالن كنفرانس ساختمان شهداي برق منطقه اي خوزستان در اهواز بر گزار شد.

توسعه استفاده از سامانه هاي اطلاعات مكاني، ضرورت امروز صنعت آب و برق

وزير نيرو عنوان كرد
وزير نيرو گفت: توسعه استفاده از سامانه هاي اطلاعات مكاني در نظام هاي تصميم گيري و برنامه ريزي، ضرورت امروز صنعت آب و برق است.

درآمد يك كارشناس ارشد علوم داده چه قدر است ؟

چکیده خبر موجود نیست.

اتوبوسراني لندن هوشمند مي شود

چکیده خبر موجود نیست.

اقدامات سازمان فناوري اطلاعات براي دولت الكترونيك

چکیده خبر موجود نیست.

اجراي سند 10 ساله دوم فضايي كشور

چکیده خبر موجود نیست.

تاكيد برنامه ششم بر توجه به داده هاي مكاني

چکیده خبر موجود نیست.
صفحه 1 از 6