صفحه 1 از 2

اظهار نامه مقدماتي جايزه ملي مديريت دانش

چکیده خبر موجود نیست.

نمايشگاه كتاب به مناسب بيست و چهارمين هفته كتاب ( 1395 )

چکیده خبر موجود نیست.

جايزه بين المللي سازمان دانشي برتر ايران

چکیده خبر موجود نیست.

تدوين مكانيزمهايي براي انتخاب مديران صنعت برق

معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير در آستانه برگزاري نخستين همايش مديران آينده صنعت برق كشور خبرداد
معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير در آستانه برگزاري نخستين همايش مديران آينده صنعت برق كشور از تدوين مكانيزم هايي جهت انتخاب مديران در اين صنعت خبرداد و گفت: لازم است تمام مديران جهت انتصاب، گواهي نامه شايستگي عمومي احراز سمتهاي مديريتي را اخذ كرده باشند.

نخستين همايش «مديران آينده صنعت برق كشور» در تهران برگزار مي شود

چهارم و پنجم مهرماه جاري
نخستين همايش مديران آينده صنعت برق كشور با هدف آشنايي با سياستهاي اقتصاد مقاومتي، برنامه ششم توسعه، سياستهاي جديد دولت در پرورش مديران جوان و نظامهاي انتخاب مديران با حضور مديران ارشد صنعت برق كشور طي روزهاي چهارم و پنجم مهرماه جاري در پژوهشگاه نيرو برگزار مي شود.

مشكلي براي تامين بودجه بخش تحقيقات صنعت برق نداريم

مديركل دفتر تحقيقات شركت توانير
مديركل دفتر تحقيقات شركت توانير تاكيد كرد: براي انجام پژوهش در صنعت برق، با مشكل مالي مواجه نيستيم.

جايزه جهاني سازمان دانشي برتر در ايران 1395

چکیده خبر موجود نیست.

نمايشگاه بين المللي كتاب 95 تهران

چکیده خبر موجود نیست.

گشت دانش، تحول و تعالي سازماني بستري براي تعامل

چکیده خبر موجود نیست.

ارائه الگوي يكپارچه پر اهميت ترين بخش درمديريت دانش است

مهندس رضايي معاون منابع انساني شركت توانير در تور تعالي مديريت دانش صنعت برق كشور:
صنعت برق به خاطر نقش كليدي خود در كشور و كارهاي دانش محوري كه دارد به گونه اي ويژه موضوع مديريت دانش را در دستور كار خود قرار داده و از اين استقرار نظام مديريت دانش در اولويت اجرا مي باشد .

مختصات قدرتمندترين شبكه برق خاورميانه پس از هوشمند سازي/ تنها كشوردارنده فناوري PMU در خاورميانه هستيم

مديرعامل شركت توانير تشريح كرد
حائري از به كارگيري (PMU (phasor measurement unit در شبكه قدرت ايران خبر داد و گفت: ما تنها كشوري در منطقه هستيم كه از اين فناوري استفاده مي كنيم و در جهان 11 كشور از آن در شبكه برق خود استفاده مي كنند كه شبكه را به صورت آن لاين رصد مي كند.
صفحه 1 از 2