صفحه 1 از 2

اظهار نامه مقدماتي جايزه ملي مديريت دانش

چکیده خبر موجود نیست.

نمايشگاه كتاب به مناسب بيست و چهارمين هفته كتاب ( 1395 )

چکیده خبر موجود نیست.

جايزه بين المللي سازمان دانشي برتر ايران

چکیده خبر موجود نیست.

مشكلي براي تامين بودجه بخش تحقيقات صنعت برق نداريم

مديركل دفتر تحقيقات شركت توانير
مديركل دفتر تحقيقات شركت توانير تاكيد كرد: براي انجام پژوهش در صنعت برق، با مشكل مالي مواجه نيستيم.

جايزه جهاني سازمان دانشي برتر در ايران 1395

چکیده خبر موجود نیست.

نمايشگاه بين المللي كتاب 95 تهران

چکیده خبر موجود نیست.

گشت دانش، تحول و تعالي سازماني بستري براي تعامل

چکیده خبر موجود نیست.

ارائه الگوي يكپارچه پر اهميت ترين بخش درمديريت دانش است

مهندس رضايي معاون منابع انساني شركت توانير در تور تعالي مديريت دانش صنعت برق كشور:
صنعت برق به خاطر نقش كليدي خود در كشور و كارهاي دانش محوري كه دارد به گونه اي ويژه موضوع مديريت دانش را در دستور كار خود قرار داده و از اين استقرار نظام مديريت دانش در اولويت اجرا مي باشد .

مختصات قدرتمندترين شبكه برق خاورميانه پس از هوشمند سازي/ تنها كشوردارنده فناوري PMU در خاورميانه هستيم

مديرعامل شركت توانير تشريح كرد
حائري از به كارگيري (PMU (phasor measurement unit در شبكه قدرت ايران خبر داد و گفت: ما تنها كشوري در منطقه هستيم كه از اين فناوري استفاده مي كنيم و در جهان 11 كشور از آن در شبكه برق خود استفاده مي كنند كه شبكه را به صورت آن لاين رصد مي كند.

بازخواني جعبه سياه برق / حاشيه نگاري براي يك نشست غيرمعمولي

"جعبه سياه برق" اين اصطلاحي است كه يكي از سخنران به كساني نسبت مي دهد كه اين نشست به مناسبت مستندسازي تجربيات آنها برپا شده است. موضوعي كه اين بار مديران روابط عمومي را دورهم جمع كرده بود، كمي متفاوتتر از گردهمايي هاي معمول پيشين بود.

تلاش مي كنيم پروژه هاي الويت دار وارد شبكه شود

مديرعامل برق منطقه اي تهران در ششمين كنفرانس نيروگاه هاي برق
طبق آمارهاي بين المللي بايد تا سال 2050 بيش از 75 درصد از خودروهاي جهان تبديل به برقي شوند و ما نيز براي خودروهاي برقي بايد توسعه نيروگاهي انجام بدهيم. اين كار در حال پيگيري است و مطالعه هايي انجام شده است و قرار است با خودروسازان نيز هماهنگي هاي لازم انجام شود.
صفحه 1 از 2